Wetten, regels en belangrijke documenten

Sociaal maatschappelijke visie

De gemeente Berg en Dal heeft haar visie op wonen, zorg en welzijn opgeschreven in de Sociaal Maatschappelijk Visie 2014-2018.

/inwoners/sociaal-maatschappelijke-visie_45992/

Jeugdwet

In de Jeugdwet staan de taken van de gemeenten m.b.t. jeugdhulp opgesomd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/inhoud/jeugdhulp-bij-gemeenten

Verordeningen en beleidsregels jeugd en WMO

Op de website overheid.nl vindt u de verordening en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Berg en Dal 2018.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/inhoud/wet-langdurige-zorg-wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meer informatie over de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/inhoud/wmo-2015

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster