De gemeente Berg en Dal zet zich in voor een gezonde jeugd. Voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Ook zet de gemeente zich in voor gelijke kansen voor alle kinderen. Samen met de GGD heeft de gemeente een uitgebreid aanbod om de Berg en Dalse jeugd en hun ouders te helpen.

Waarom helpt de gemeente haar jeugd?

Op het consultatiebureau en op de scholen ziet de GGD alle Berg en Dalse kinderen. De jeugdconsulenten van de gemeente zijn ook actief op de scholen. Samen bieden ze verschillende vormen van ondersteuning aan om kinderen en hun ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen. Het is belangrijk om signalen vroegtijdig op te pakken en om problemen te voorkomen (preventie). En om gewenst gedrag te stimuleren (promotie). Wethouder Irma van de Scheur: ‘Als we ouders of kinderen vroeg een steuntje in de rug kunnen geven, hopen we dat ze later minder zorgen hebben.’ 

Welk aanbod is er?

Er zijn verschillende vormen van hulp. Enkele voorbeelden zijn:

Gezonde school 
Gezonde School is een praktische manier om aan de gezondheid van scholieren te werken. De Gezonde School helpt scholen bij een gezonde leestijl voor de leerlingen. Voorbeelden zijn: voeding, omgaan met sociale media, drank- en drugsgebruik.

Video home training
Bij Video Home Training maken speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen video-opnames bij het gezin thuis. Deze worden met de ouders besproken. Die zien daardoor wat goed gaat en wat beter kan.

Lichte hulp
Lichte hulp wordt ingezet als ouders van kinderen extra hulp bij de opvoeding nodig hebben. Dit gebeurt door begeleidingsgesprekken. Deze hulp is een preventieve aanpak om in een vroeg stadium problemen van ouders op te lossen. Of om hen bewust te maken van het belang van doorverwijzing.

Kansrijke Start
Bij Kansrijke Start werkt de gemeente intensief samen met de GGD, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, kinderopvang en welzijnswerk. Het doel is dat ouders beter voorbereid zijn op het ouderschap én een vangnet hebben om op terug te kunnen vallen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Meer informatie vindt u bij  Opvoeden en Opgroeien | Berg en Dal.