In ‘Kennismaken met …’ stellen we raadsleden aan u voor. Deze keer stellen wij u voor aan Marjan Verdijk.

Marjan Verdijk (60) is het nieuwste raadslid in de gemeente Berg en Dal. Zij werd op 29 oktober 2020 benoemd en draait inmiddels al een halfjaar mee in de raad.

 

RAVON

Marjan woont al negen jaar in Groesbeek, nadat zij eerder in Malden, Nijmegen en Ubbergen heeft gewoond. Ze werkt als databeheerder bij Stichting RAVON. Naast het werk houdt Marjan zich bezig met wandelen, fietsen, dansen, films kijken en Risken.

Verbeteren van natuur en milieu

Marjan studeerde Biologie in Utrecht en zette zich toen al in voor de verbetering van natuur en milieu. Daarna heeft zij zich door cursussen en werk verder ontwikkeld in milieukunde en natuuronderzoek.

GroenLinks

Haar liefde voor milieu en natuur, in combinatie met het graag nadenken en discussiëren over verschillende onderwerpen, maakt dat Marjan politiek actief werd voor GroenLinks. Sinds 2013 is zij betrokken bij de Berg en Dalse afdeling van deze partij. Eerst om mee te kijken. In 2015 werd zij carrousellid en begon haar politieke carrière dus echt.

Biodiversiteit

Marjan ziet veel problemen op het gebied van klimaat, stikstof, fosfaat en biodiversiteit. “Wij moeten echt leren om binnen de grenzen van de aarde te blijven anders hebben onze (klein-)kinderen een groot probleem”, zegt zij daarover. Zij streeft er dan ook naar dat de gemeente actief gaat werken aan biodiversiteit en duurzaamheid.

“Te weinig jongeren”

Marjan hoopt op meer jong bloed in de raad. “Het is jammer dat de huidige gemeenteraad zo eenzijdig is (oud). Ik ben zelf ook de zoveelste 50-plusser en ik vind dat er veel te weinig jongeren in de lokale politiek zitten. Daarom probeer ik zo goed en zo kwaad als mogelijk in het belang van jongeren te denken”. Marjan vraagt om die reden ook aandacht voor meer woningen voor jongeren.

Wil je in contact komen met Marjan Verdijk? Dat kan via m.verdijk@bergendal.nl.