Januari is in ons land gemiddeld de koudste maand.  We kunnen dan te maken krijgen met extreem weer. Het KNMI geeft waarschuwingen of weeralarmen af bij extreem weer. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld zware storm met wind- en waterhozen, hevige sneeuwval of stevige vrieskou. Weet u wat de kleurcodes betekenen die het KNMI gebruikt?

Code groen: geen bijzonderheden

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing.

Code geel: wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen. Daarbij is het raadzaam op te letten, met name als u onderweg is. Het KNMI kan code geel 48 uur van tevoren uitgeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer. Daarbij is de impact groot en is er kans op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Het KNMI kan code oranje 24 uur van tevoren afgeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): onderneem actie

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Het KNMI geeft code rood op zijn vroegst 12 uur van te voren uit. Het KNMI kan code rood ook uitgeven als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.