Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U gaat met uw kiezerspas en uw identiteitsdocument naar het stembureau van uw keuze binnen Nederland. U ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

Kiezerspas aanvragen

U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan op drie manieren: digitaal, schriftelijk of persoonlijk. Bewaar uw kiezerspas goed. U ontvangt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Let op! U kunt uw gewone stempas hierna niet meer gebruiken om te stemmen. Wel mag u met de kiezerspas ook gewoon in één van de stembureaus in Berg en Dal stemmen

In welke andere gemeente kan ik stemmen met een kiezerspas?

Dat hangt af van de verkiezing:

  • Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
  • Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.
  • Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente.

Let op: U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

U bent recent verhuisd? 

Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente (Berg en Dal) stemmen? Dan moet u bij uw oude gemeente waar u ingeschreven stond een kiezerspas aanvragen.