Hoe moeten we in Berg en Dal overstappen van aardgas naar duurzame manieren van koken en verwarmen? Dat schrijven we op in de ‘transitievisie warmte’. We hebben al een eerste versie gemaakt. Daar kunt u nu uw mening over geven. 

De eerste versie vindt u op www.bergendal.nl/warmtevisie. U kunt eventueel een papieren versie bekijken in het gemeentehuis. De eerste versie hebben we samen gemaakt met verschillende inwoners, Liander, het waterschap en woningcorporaties.

Hoe kunt u uw mening geven?

Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Dan kunt u die via een zogenoemde ‘zienswijze’ uiterlijk 17 december 2021 sturen naar:
Gemeenteraad Berg en Dal
Betreft: Warmtevisie
Postbus 20
6560 AA Groesbeek

Digitaal iets toesturen kan helaas niet. 

Meer informatie of mondeling reageren?

Wilt u meer informatie, of mondeling uw zienswijze laten weten? Neem dan contact op met Team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 024.