Sinds 1 juli haalt Dar luiers en incontinentiemateriaal gescheiden op in onze gemeente. Van deze luiers maken we weer nieuwe producten en we gebruiken ze om energie op te wekken. Wilt u zien hoe dit in zijn werk gaat? Kom dan op zaterdag 4 september naar de open dag in Weurt. U kunt dan met eigen ogen zien hoe de luiers gerecycled worden. Aanmelden voor de open dag kan vóór 2 september via https://opendagarnenwsrl.eventgoose.com(externe link).

Open dag

De open dag vindt plaats op zaterdag 4 september aan de Nieuwe Pieckelaan 1 in Weurt in een aantal tijdsblokken tussen 10.00 en 14.00 uur. Bezoekers kunnen dan zien hoe de nieuwe luierrecyclingsinstallatie werkt en hoe Dar de inzameling regelt in de regio Nijmegen.

Daarnaast geeft Waterschap Rivierenland een unieke kijk in de wereld van de rioolwaterzuivering. Afvalwater is steeds vaker een belangrijke bron van energie en grondstoffen. In Weurt wordt afvalwater samen met het slib uit de luierrecyclingsinstallatie  omgezet in biogas.

ARN en Waterschap Rivierenland organiseren de open dag.

De nieuwe luierrecyclingsinstallatie wordt in september 2021 officieel in gebruik genomen.