Fotograaf: Ben Nienhuis

Harmonie Kunst Na Arbeid (K.N.A.) bestaat 100 jaar. Ter ere van dit honderdjarig bestaan hielden zij zaterdagavond 26 maart een Classics Concert. Zondag 27 maart was er een receptie in het Kulturhus in Beek. Tijdens de drukbezochte receptie reikte burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal een Koninklijke Erepenning uit.

Voorzitter Bart Van den Bosch en erevoorzitter Jan Engelen namen samen namens de harmonie de erepenning en de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

K.N.A. is opgericht op 22 maart 1922. K.N.A. is in Beek niet meer weg te denken. De harmonie profileert zich op cultureel, muzikaal, maar ook sociaal vlak. Ze hecht veel waarde aan een positieve uitstraling naar de eigen gemeenschap en ook daarbuiten. Het is een mooie bloeiende vereniging, met een mooie historie.

Hoe komt u in aanmerking voor een Koninklijke Erepenning?

De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Dit ereteken laat de waardering zien, die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de vereniging. Als een vereniging 100 jaar bestaat, kan het bestuur zelf bij de burgemeester een verzoek doen voor een Koninklijke Erepenning.

De erepenning krijgt u echter niet zo maar. De vereniging en het bestuur worden grondig doorgelicht. Hiervoor moeten onder andere bewijzen van oprichting, statuten, financiële overzichten en een beschrijving van de geschiedenis worden aangeleverd. De burgemeester stuurt het verzoek samen met zijn advies door naar de Commissaris van de Koning. Daarna gaat het verzoek naar de Koning. K.N.A. werd beoordeeld als een vooraanstaande vereniging. Daarom hebben zij bij het 100 jarig bestaan de Koninklijke Erepenning gekregen.