Op zondag 21 mei kreeg Miel Fransen uit Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij na het jubileumconcert van fanfare Wilhelma ter ere van hun 125-jarig bestaan. Miel Fransen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Miel Fransen is bijna 20 jaar voorzitter van fanfare Wilhelmina in Groesbeek. Hij heeft aangegeven dat hij daarmee na de viering van het jubileum stopt. 

Fanfare Wilhelmina

Miel Fransen werd in 2003 lid van de fanfare en is sinds 2004 voorzitter. In het bestuur neemt Miel Fransen als eindverantwoordelijke een prominente en cruciale rol in. Zijn werkwijze levert veel (inter)actie op bij anderen. Diverse belangrijke verenigingszaken zijn op initiatief van Miel Fransen belegd in commissies. Deze commissies opereren zelfstandig, maar Miel Fransen houdt verbinding. Zo blijft hij op de hoogte van alles wat Wilhelmina bezighoudt. Ook in de contacten met andere muziekverenigingen bracht Miel Fransen veel samenwerkingen tot stand, mede door zijn grote netwerk binnen en buiten Groesbeek.

Miel Fransen is elke dag actief voor de fanfare. Hij is bestuurder en vrijwilliger in één. Hij vergadert, maakt beleid, verzorgt speeches, maar steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Zo komt de inhoud van clubblad ‘Het Wilhelmientje’, dat elk kwartaal verschijnt, grotendeels uit de koker van Miel Fransen. Hij is goud waard voor de fanfare. 

Andere activiteiten

Miel Fransen was ook 13 jaar vrijwilliger voor Zanggroep de Kels. Ook de zanggroep profiteerde van zijn uitgebreide netwerk. Daarnaast is Miel Fransen ruim 12,5 jaar actief bij omroep Berg en Dal als lid van het PBO. Dit is het orgaan dat controleert of de omroep voldoet aan de (wettelijke) eisen. Als coördinator Mantelzorg Berg en Dal zet Miel Fransen zich al 10 jaar in voor mantelzorgers in de gemeente. Hij organiseert activiteiten en is actief in de werkgroep informatie. Hij heeft jaren de maandelijkse ‘Koffie Met’ georganiseerd. En hij ondersteunt individuele mantelzorgers in moeilijke tijden. Verder collecteert Miel Fransen al 10 jaar voor het MS Fonds en verzorgt hij de PR voor de weggeefwinkel van zijn partner in Groesbeek. Hij is daar ook manusje van alles. 

Met zijn inzet, gedrevenheid en betrokkenheid heeft Miel Fransen een onmisbare bijdrage geleverd aan het verenigingsleven in de gemeente en daarmee aan de samenleving.