Foto: Sjef Wieland

Op vrijdag 1 juli kreeg Sjef Wieland uit Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit tijdens een besloten bijeenkomst in Oortjeshekken. Sjef Wieland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sjef Wieland is in Ooij altijd actief geweest op vele gebieden. De Koninklijke Onderscheiding kreeg hij voor al zijn verdiensten.

KBO

Sjef Wieland heeft zich lange tijd ingezet voor de ouderen. Sinds 2011 was hij voorzitter van KBO Ooij. Daarvoor was hij de penningmeester. Hij verzorgde onder andere de themamiddagen van de KBO en bezocht de vergaderingen van de Unie KBO/PCOB. Ook was hij lid van de seniorenraad van de gemeente Ubbergen.

SVO’68

Ook bij voetbalvereniging SVO’68 heeft Sjef Wieland zijn sporen verdiend. Hij was daar onder andere 15 jaar voorzitter, verzorgde de administratie van het clubhuis en leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe sportcomplex.

Overige verdiensten

Sjef Wieland was interim-voorzitter en vele jaren burgerlid van de commissie Algemene zaken en Financiën van het CDA Ubbergen. Hij was lid van de commissie 100 jaar kerk van de Parochie St. Hubertus. Hij heeft ook meegewerkt aan het rapport van de commissie Vraaggericht Werken. En van 2006 tot 2020 leidde hij bezoekers in de Ooijpolder rond, als gastheer in de zonnetrein van Stichting Van Steen en Natuur. Hij was penningmeester van de seniorenraad, bestuurslid van de klussendienst en lid van het Oranje comité Ooij. In het verleden was hij ook nog penningmeester van het schoolbestuur van basisschool ‘Op Weg’.

Eerdere onderscheidingen

Sjef Wieland is in het verleden al vaker onderscheiden. Hij kreeg op 7 mei 2022 de zilveren goudomrande speld van de KBO-afdeling Gelderland. Hij was erelid van SVO voetbal en kreeg in 2012 de Gouden KNVB speld voor zijn vele verdiensten voor SVO’68. Carnavalsvereniging De Deurzakkers reikte hem in 2020 de Ballenmakerspenning uit voor zijn inspanningen voor de ouderen in de Ooijse gemeenschap.

Na al deze onderscheidingen volgde nu dus een welverdiende Koninklijke Onderscheiding voor Sjef Wieland.