Zaterdag 23 april kreeg Hein Vrijdag uit Kleve een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij na afloop van een concert van het muziektheaterkoor Carmina Ludens in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Hein Vrijdag is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In 1991 richtte Hein Vrijdag het Carmina Ludens koor op. Hij is de artistiek leider en dirigent, de inspirator, drijvende kracht, dramaturg en decorontwerper -en bouwer. 

Daarnaast was hij decennialang in diverse rollen betrokken bij het kerkelijke en maatschappelijke leven. 

Parochie Heilige Antonius van Padua

Hein Vrijdag heeft zich jarenlang ingezet voor de Rooms-Katholieke kerk, zoals de parochie Heilige Antonius van Padua in Millingen aan de Rijn. Hij was cantor (voorzanger), lector en pastoraal medewerker en vrijwilliger in vele andere functies. Hij is ook al 25 jaar dirigent van het door hem opgerichte Millings koor ‘De Cantorij’. 

Focolare beweging

Hein Vrijdag heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Focolare beweging. Dit is een maatschappelijke organisatie. Het doel van deze organisatie is het verbinden en samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, vanuit verschillende culturen en met diverse geloofsovertuigingen. Hein Vrijdag is al 50 jaar met muziek, theater en inhoudelijke en liturgische bijdragen betrokken bij de Focolare beweging. 

Kerkelijke instelling St. Gregorius

Hein Vrijdag organiseert en leidt cursussen, werkgroepen en bijscholingsdagen voor musici. Hij schrijft ook boeken om zo zijn liefde voor muziek te delen. Deze boeken zijn vast lesmateriaal voor de cursussen van het Katholiek Instituut Sint Gregorius in ’s-Hertogenbosch.

Nederlandse Koninklijke Onderscheiding voor inwoner Duitsland

Hein Vrijdag woont niet in Nederland, maar heeft wel veel betekend voor de gemeente Berg en Dal. Ook voor mensen die niet in Nederland wonen kunnen Koninklijke Onderscheidingen worden aangevraagd. De aanvraag loopt dan niet via de gemeente, maar via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat Hein Vrijdag veel heeft gedaan in de gemeente Berg en Dal, is burgemeester Slinkman gevraagd de uitreiking te doen.