Op dinsdag 29 juni 2021 kreeg mevrouw M.A.H. (Marie-Antoinette) Minis uit Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit bij het afscheid van mevrouw Minis bij haar werkgever Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Mevrouw Minis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ze kreeg deze onderscheiding voor de bijzondere werkzaamheden die ze heeft verricht in of uit hoofde van haar dienstbetrekking in combinatie met persoonlijke verdiensten.

Onder leiding van mevrouw Minis groeide de afdeling Ergotherapie bij het Radboudumc  uit tot de meest aantoonbaar onderscheidende afdeling ergotherapie van Nederland. Ze zette sterk in op de combinatie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De afdeling werd dankzij haar een academische afdeling met Nederlands eerste leerstoel Ergotherapie. N.a.v. het promotieonderzoek van mevrouw Minis kwam er meer aandacht voor het aan het werk houden van mensen met een spierziekte of een andere chronische aandoening.

Mevrouw Minis is bij het Radboudumc  lid van de onderzoeksgroep van de leerstoel Ergotherapie en ook van het Netwerk van Ergotherapie onderzoekers Nijmegen. Ze richtte mede de opleiding ergotherapie op aan de HAN. Dat was op dat moment de vierde HBO-opleiding op dit vakgebied in Nederland. 

Ze was medeoprichter van de tweejarige masteropleiding Neurorevalidatie & Innovatie binnen de HAN. Ze had een belangrijke rol bij het verkrijgen van het kenmerk ‘Interdisciplinair werken en opleiding’. Dit kenmerk kende de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie toe. 

Mevrouw Minis heeft gedurende haar carrière gezorgd voor een cultuuromslag binnen de ergotherapie. Er kwam meer ruimte voor de ontwikkeling van de experts en persoonlijke groei, intercollegiale toetsing, wetenschappelijk geschoolde therapeuten, richtlijnen en protocollen en goed gefundeerd onderwijs. 

Gerelateerd aan haar werk deed ze ook de volgende vrijwillige activiteiten:

  • medeoprichter en bestuurslid bij de bijna 1000 leden tellende Nederlandse Vereniging voor Handtherapie.
  • bestuurslid en ook voorzitter van het European Network of Occupational Therapy in Higher Education. 
  • medeoprichter van de Stichting Research in Occupational Therapy and Occipational Science en de Stichting Occupational Therapy Europe. 

Daarnaast is mevrouw Minis  sinds 1998 bestuurslid van de Harry van Kuyk Stichting. Een stichting die de werken van grafisch kunstenaar Harry van Kuyk beheert. Ook was mevrouw Minis lid, bestuurslid en secretaris van de vereniging De Stuwwal te Berg en Dal. Deze vereniging zet zich in voor sociale, culturele en economische aangelegenheden binnen de gemeente.

De versierselen werden opgespeld door de partner van mevrouw Minis, de heer Brondsveld.