Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft vanmorgen 6 inwoners thuis verrast. Hij heeft deze inwoners, in het bijzijn van alleen de huisgenoten, verteld dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd hen Koninklijk te Onderscheiden. De partners van de gedecoreerden speldden de onderscheidingen op.

Deze 6 gedecoreerden hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten.

Henk Coenen uit Groesbeek

Henk Coenen

De heer H.J.T. (Henk) Coenen uit Groesbeek mocht de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Hij was van 2013 tot 15 april 2021 voorzitter van Fanfare Jubilate Deo. Naast voorzitter was hij bij de fanfare lid van de sponsorcommissie en van de muziekcommissie. Hij was ook voorzitter van de beheerscommissie van gemeenschapsaccomodatie de Sleutel. De heer Coenen zat ook in de organisatie van de Bruukse Boerenbruiloft en de carnavalsoptocht in Breedeweg. De heer Coenen is van 1986 tot 2013 voorzitter geweest bij ZLTO, eerst van de afdeling Groesbeek en later van de door samenvoeging ontstane afdeling Rijk van Nijmegen. Hij maakte ook deel uit van het hoofdbestuur van ZLTO. Hij was lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland. En ook bestuurslid van Coberco, VION Food Group en de schattingscommissie van de Landinrichtingscommissie Groesbeek. Daarnaast is de heer Coenen ook 7 jaar voorzitter geweest van de Raad van Commissarissen van Rabobank Groesbeek-Millingen a/d Rijn.

Geert Verweij uit Ooij

Geert Verweij

De heer G.H.T (Geert) Verweij uit Ooij doet sinds 1985 vrijwilligerswerk op het terrein van het kerkelijk leven. Hij is voorzitter van de torengroep, beheerder van het kerkhof en begeleider van uitvaarten. Hij verzorgt tevens rondleidingen in de kerk en verricht hand –en spandiensten. De heer Verweij was van 1993 tot 2014 bestuurslid bij de parochie van de H. Hubertus in Ooij. Na de fusie ging zijn inzet verder voor de fusieparochie Maria ten Hemelopneming. Sinds 2006 is de heer Verweij ook vrijwilliger bij de Stevenskring van de Stevenskerk in Nijmegen. Hij helpt daar bij de opbouw van de kerststal en breekt deze weer af. Hij verzorgt rondleidingen in de Stevenskerk, met name voor basisschoolleerlingen die meedoen aan een project rondom erfgoededucatie. In het verleden is de heer Verweij ook bestuurslid geweest bij voetbalvereniging SVO en hij is medeorganisator van de jaarlijkse dodenherdenking in Ooij. Door zijn verdiensten is de heer Verweij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ger Toonen uit Ooij

Ger Toonen

De heer G.E.J (Ger) Toonen uit Ooij is al jarenlang actief voor de voetballers en korfbalsters van SVO. Van 1980 tot 2009 was hij bestuurslid (2 jaar penningmeester, 19 jaar secretaris en 8 jaar voorzitter) van SVO voetbal. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de privatisering en verplaatsing van de sportaccommodatie. Aansluitend was hij vanaf 2009 de voorzitter van Stichting de Kempkes. Deze stichting beheert de velden en het gebouw van SVO en stelt deze ter beschikking aan de gebruikers SVO-voetbal en korfbal.

Daarnaast was de heer Toonen grensrechter, barmedewerker en lid van het Oranje comité. Ook de heer Toonen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Erik Brugman uit Leuth

Erik Brugman

De heer H.B.P. Brugman uit Leuth is sinds 1978 actief voor stichting de Kakatoe. Deze stichting organiseert al jaren een jongerensoos, kindervakantieactiviteiten (KVA), Leuth en Feesten voor tieners (LEF) en Polderpop. Van het tweedaagse gratis festival Polderpop was de heer Brugman de initiatiefnemer en de organisator. De heer Brugman is de grote initiator en de drijvende kracht achter de Kakatoe: hij was secretaris, penningmeester, PR-man, coördinator, programmeur en fondsenwerver. Daarnaast coördineert de heer Brugman de maandelijkse oud-papierinzameling in Leuth en Erlecom. Sinds 2018 is hij ook als vrijwilliger betrokken bij de Dorpsagenda Leuth. Voor zijn tomeloze inzet voor het welzijn van het dorp Leuth is de heer Brugman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Johan Bekhuis uit Kekerdom

Johan Bekhuis

De heer J.F. (Johan) Bekhuis uit Kekerdom was dé man achter de ontwikkeling van het destijds onbekende natuurgebied Millingerwaard. Hij begeleidde o.a. de vormgeving van het landbouwgebied naar het huidige natuurgebied. Hij gaf voorlichting en verzorgt rondleidingen. Dit deed hij voor zijn werk, maar hij stak en steekt er ook veel vrije uren in. Hij ontwikkelde een struinrolstoel, waardoor ook mindervaliden het natuurgebied kunnen bezoeken. De heer Bekhuis is vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en is initiatiefnemer en uitvoerder van de jaarlijkse broedvogeltellingen in de regio Gelderse Poort. Daarnaast is de heer Bekhuis voortdurend bezig geweest met (historisch) onderzoek naar feiten die te maken hebben met het natuur –en cultuurverleden van de streek. Hij is oprichter en kartrekker van de Werkgroep Historisch Kekerdom. Hij deed cultuur-historisch onderzoek naar de steenfabrieken in de streek. Hij doet onderzoek naar het voormalig kasteel Spaldrop, de executieplaats in Millingen en de kloosterboerderij Stitshof. Hij initieerde het project ‘het stenen tijdperk van Kekerdom’ en organiseerde de themadag in 2018. Hij doet onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in het dorp. Hieruit ontstond het project’ Kekerdom in bange dagen’, en de herdenking van de evacuatie door de organisatie van een wandeltocht langs de toenmalige evacuatieroute. De heer Bekhuis heeft 3 boeken geschreven over de oorlogsgeschiedenis van de streek en ook schreef hij diverse artikelen voor het Millings jaarboek. De heer Bekhuis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van Ophuizen uit Millingen aan de Rijn

Jan van Ophuizen

De heer J.T.W.M. (Jan) van Ophuizen uit Millingen aan de Rijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor al zijn verdiensten voor schuttersgenootschap Orde Eendracht en Vreugde (OEV). Hij was van 1985 tot 1995 bestuurslid van deze schutterij. Sinds 1985 is de heer Van Ophuizen ook voorzitter en actief meewerkend lid van de bouwcommissie. Bij alle verbouwingen in het schuttersgebouw was hij degene die het project leidde, de bouwtekeningen maakte, de materialen en mensen regelde en ook de werkzaamheden mee-uitvoerde. Ook de reguliere onderhoudswerkzaamheden worden al jaren lang door de heer Van Ophuizen uitgevoerd.