Met de aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden snel verminderen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven. Die bedrijven veroorzaken de meeste stikstofneerslag  op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. 

Mogelijkheden om stikstofneerslag te verminderen

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee agrarische ondernemers de stikstofneerslag kunnen verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. Als ondernemer maakt u zelf een keuze. U kunt gebruik maken van een zaakbegeleider die u kan ondersteunen. Ook kunt u gebruik maken van verschillende regelingen, zoals de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties LBV en LBV+. 

Valt uw bedrijfslocatie onder de aanpak piekbelasting?

Wilt u wilt weten of uw agrarische bedrijfslocatie onder de aanpak piekbelasting valt en welke regelingen er zijn? Ga dan  naar de website www.aanpakpiekbelasting.nl(externe link). Op die website kunt u met de Aerius-check beoordelen of uw bedrijfslocatie aan de drempelwaarde voldoet. En of u in aanmerking komt voor de aanpak piekbelasting. Op die website staat precies uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat. 

Valt  uw bedrijf niet onder deze aanpak voor piekbelasters? Ook dan vindt u op de website www.aanpakpiekbelasting.nl(externe link) interessante informatie en andere regelingen voor uw bedrijf  om stikstofneerslag te verminderen.

Wilt u meer informatie?

Hier vindt u meer informatie: