De afgelopen jaren is driekwart van de insecten verdwenen. U kunt daar iets aan doen, namelijk door niets te doen! Tijdens de hele maand mei laten we het gras groeien en maaien we niet.

Door minder te maaien groeien er weer bloemetjes in het gazon. En in een bloemrijk grasland krijgen bijen, vlinders en hommels meer voedsel.

Maaibebeleid gemeente aangepast

De gemeente heeft haar bermenbeheer dit jaar ook aangepast. We gaan de bermen buiten de bebouwde kom pas vanaf juli weer maaien. De eerste meter vanaf de wegkant maaien we nog wel in mei. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid.

Maai minder

Wilt u ook de rest van de zomer meer bijen aantrekken? Maai het gras dan niet iedere week, maar om de 3 à 4 weken. U kunt tot tien keer meer bijen aantrekken in uw gazon door het niet elke week te maaien.