Op MijnOverheid kunt u zien welke persoonsgegevens van u worden bijgehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Sinds 14 maart 2022 staat hier ook welke (overheid-)organisaties deze persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen.

Op mijn.overheid.nl(externe link) staan veelgestelde vragen en antwoorden én de contactgegevens van de organisaties die gebruik maken van de gegevens.

Gedeelde gegevens

In de BRP houdt de overheid persoonsgegevens bij van iedereen die in Nederland woont, zoals BSN, naam, geboortedatum, huwelijk of adres. De gemeente waar u staat ingeschreven houdt deze gegevens bij. Maar ook andere (overheids)organisaties gebruiken deze gegevens uit de BRP. Dit doen ze alleen als in de wet staat, dat ze deze gegevens mogen gebruiken. Denk hierbij aan het innen van belasting of het verstrekken van een uitkering. Ook organisaties met een maatschappelijke taak kunnen deze gegevens krijgen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

In de wet staat met welke organisaties BRP-gegevens gedeeld mogen worden en voor welke wettelijke taken. Het delen van gegevens uit de BRP gebeurt automatisch. U hoeft hier geen toestemming voor te geven.

Regie op gegevens

Het is belangrijk dat u regie houdt op uw persoonsgegevens. Op mijn.overheid.nl(externe link) kon u daarom al zien welke gegevens van u in de BRP worden bijgehouden. Vanaf nu kunt u ook zien welke organisaties die gegevens ontvangen. En in de toekomst krijgt u nog meer regie. U kunt dan zelf aangeven met welke andere organisaties uw gegevens gedeeld mogen worden. En u kunt uw gegevens ook eenvoudig aan (laten) passen, als ze niet meer kloppen.