Afval scheiden gaat goed in onze gemeente. Om trots op te zijn. Met uw inzet kunnen we al ons groente-, fruit- en tuinafval(gft-afval) en etensresten opnieuw gebruiken als compost en groen gas. Dit bereiken we alleen als we samen geen ander afval bij het gft-afval doen.

Ander afval bij gft-afval

De kwaliteit van gft-afval kan in sommige wijken nog wel een stuk beter. Er zit helaas nog veel ander afval bij het gft-afval en dat is zonde.

Wat gaan we doen?

De komende tijd gaat Dar het volgende doen om te zorgen voor nog beter afval scheiden:

  • In wijken waar het nog niet zo goed gaat start Dar met acties voor beter gescheiden gft-afval.
  • Afvalcoaches helpen bij het beter scheiden van gft-afval. Bijvoorbeeld met een speciale containersticker.

Twijfelt u welk afval waar hoort?

Weet u niet zo goed welk afval waar hoort? Kijk in de Dar app of op www.dar.nl/afvalwijzer. Dar helpt u graag