Afval scheiden gaat goed in onze gemeente. Om trots op te zijn. Met uw inzet kunnen we al ons groente-, fruit- en tuinafval(gft-afval) en etensresten opnieuw gebruiken als compost en groen gas. Dit bereiken we alleen als we geen ander afval bij het gft-afval doen.

Ander afval bij gft-afval

De kwaliteit van gft-afval kan in sommige wijken nog wel beter. Er zit helaas nog veel ander afval bij het gft-afval en dat is zonde.

Wat gaan we doen?

De komende tijd start Dar  in wijken waar het nog niet zo goed gaat, met acties om gft-afval beter te scheiden. Daarnaast gaan afvalcoaches helpen bij het beter scheiden van gft-afval. Bijvoorbeeld met een speciale
containersticker

Twijfelt u welk afval waar hoort?

Weet u niet zo goed welk afval waar hoort? Kijk in de Dar app of op www.dar.nl/afvalwijzer(externe link). Dar helpt u graag!