De provincie Gelderland gaat werkzaamheden uitvoeren aan de N840 tussen de Thornsche Molen en Leuth. De werkzaamheden zijn tussen 11 april tot en met 16 juni 2023. De provincie maakt twee fietsoversteken om het verkeersveiliger te maken. Verkeer moet rekening houden met verkeershinder. Van 8 mei tot en met 12 mei is de rijbaan van de Kapitteldijk afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid. U vindt de planning en meer informatie op www.gelderland.nl/n840(externe link).

Werkzaamheden Kapitteldijk

Vanaf dinsdag 11 april 2023 tot en met vrijdag 5 mei 2023 worden kabels en leidingen verlegd. De werkzaamheden vinden plaats in de berm waardoor verkeer geen hinder heeft.

Van maandag 8 mei (07.00 uur) tot en met vrijdag 12 mei (16.00 uur) is de rijbaan van de Kapitteldijk afgesloten. Dit is nodig om damwanden te plaatsen in de dijk. Het verkeer vanaf Leuth wordt omgeleid via de Duffeltdijk naar de Erlecomseweg richting Ooij. En van daaruit naar de Sint Hubertusweg naar Beek en omgekeerd. Het fietspad blijft toegankelijk.

Tussen maandag 15 mei tot en met woensdag 31 mei 2023 zijn er werkzaamheden om de fietsoversteek op de Kapitteldijk aan te passen. Verkeer wordt daar om-en-om langs de werkzaamheden geleid. Fietsers worden vanaf het fietspad een klein stukje langs de dijk geleid.

Werkzaamheden Thornsche Molen

Van 15 mei tot en met 16 juni 2023 zijn werkzaamheden bij de Thornsche Molen. Verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden geleid. Met een verkeerslichtinstallatie die slim inspeelt op de hoeveelheid verkeer. De kant waar het meeste verkeer staat krijgt eerder groen dan de andere kant. Dit betekent dat het verkeer dat ’s ochtends de polder uit gaat sneller doorstroomt. En het verkeer dat ’s avonds de polder weer in rijdt ook. In deze periode blijft het fietspad toegankelijk. De Thornsche Molen is bereikbaar.

Waarom een fietsoversteek op de Kapitteldijk?

De oversteek op de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via Zyfflich. Ongeveer 70 fietsers maken dagelijks gebruik van deze route. Er is besloten om de situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te maken. Bij deze nieuwe opstelruimte kunnen fietsers zich haaks op de weg opstellen. Hierdoor is er ook beter zicht op het verkeer uit de richting Leuth.

Waarom een fietsoversteek bij de Thorense Molen?

Veel fietsers maken gebruik van de oversteek over de N840 bij de Thornsche Molen. De provincie maakt deze oversteek veiliger door voor fietsers een eigen oversteekplek aan te leggen. Hierdoor wordt het auto- en fietsverkeer bij de oprit van de Thornsche Molen gescheiden. Ook wordt er aan de noordkant van de weg een bushalte voor touringcars gemaakt.

De provincie doet er alles aan om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Maar hinder is niet te vermijden. Het resultaat is een weg met verkeer dat vlot en veilig doorstroomt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u het Provincieloket mailen via provincieloket@gelderland.nl of bellen via 026 359 99 99. U vindt de laatste informatie over de N840 op www.gelderland.nl/n840(externe link).