De gemeente heeft 20 april de nieuwe beleidsregels vastgesteld voor terugvordering en verhaal. Deze liggen nu tot 1 juni 2021 ter inzage. Wilt u de concept beleidsregels ontvangen en hier op reageren? Stuur dan een e-mail naar f.massen@bergendal.nl.

Bij terugvordering gaat het om geld dat gemeente terugvraagt van inwoners. Bij verhaal vraagt de gemeente bijstand die is verleend aan een inwoner terug bij bijvoorbeeld een ex-partner. 

Maatwerk

De nieuwe beleidsregels passen beter bij de landelijke wetgeving. En maken meer maatwerk mogelijk. Zo kan de gemeente voortaan bij  het vaststellen van de hoogte van de aflossing rekening houden met de persoonlijke omstandigheden. Voorheen mocht de gemeente alleen kijken naar de hoogte van het inkomen van de inwoner. Bij fraude-vorderingen blijft de gemeente hard optreden.