We hebben onder de Knapheideweg een nieuwe duiker gelegd. Een duiker is een enorme buis. Regenwater kan straks via deze buis naar de groenzone naast het Hemeltje stromen. Hier vangen we het dan op in infiltratiebekkens. Dit zijn verlagingen in het landschap. 

Aanpak wateroverlast Breedeweg

De werkzaamheden bij de Knapheideweg zijn onderdeel van maatregelen tegen wateroverlast in Breedeweg.

De gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland pakken samen met inwoners wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen.