Het fietspad tussen de Hoflaan en de Mariëndaalseweg in Groesbeek heeft een nieuwe naam gekregen: Schoolpad. De naam is bedacht door leerlingen van basisschool Adelbrecht Windekind en de Carolusschool. Zij maken tenslotte het meeste gebruik van het fietspad. Wethouder Sylvia Fleuren onthulde de naam op vrijdag 12 november. Ze deed dit uiteraard samen met de bedenkers van de naam: leerlingen uit de kinderraad van beide scholen.

Leerlingen bedachten naam fietspad

Alle leerlingen vanaf groep 3 van de beide scholen hebben een tijdje geleden namen bedacht voor het nieuwe fietspad. Per klas is toen gestemd voor de beste naam. Vervolgens heeft de kinderraad er vier uitgekozen, waaronder de naam Schoolpad. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 9 november een definitieve keuze gemaakt voor de naam Schoolpad. 

Weg al eerder afgesloten

Het gedeelte van de Mariëndaalseweg dat aansluit op de Hoflaan was al enige jaren afgesloten voor doorgaand (auto)verkeer. De reden van deze afsluiting was de veiligheid voor schoolgaande kinderen. In het voorjaar van 2020 is de weg definitief gesloten door van dit deel een fietspad te maken. 

Door de aanleg van het fietspad is de veiligheid voor schoolgaande kinderen verbeterd. Ook is er een plek gecreëerd waar ouders veilig buiten het overige verkeer hun kinderen kunnen afhalen en wegbrengen. Een eigen naam sluit goed aan bij de functie van het fietspad.