De gemeente Berg en Dal wil in 2022 een dementievriendelijke gemeente zijn. We gaan ons inzetten om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Nog niet zo lang geleden heeft een groep betrokken inwoners de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal opgericht. De stichting heeft een connectie met Alzheimer Nederland en wil inwoners informeren over dementie. De stichting gaat voor de gemeente een plan van aanpak uitvoeren. Hierin staan onderstaande actiepunten:

1.    We bieden medewerkers die veel klantencontact hebben een gerichte training aan om mensen met dementie te herkennen;
2.    We bieden inwoners, bedrijven en organisaties gratis een training ‘Omgaan met dementie’ aan;
3.    We zetten in ons om de buitenruimte ‘dementievriendelijk’ in te richten;
4.    We maken dementie in de samenleving bespreekbaar met voorlichting over dit thema  en door inwoners naar de juiste instanties te verwijzen;
5.    We vragen de titel ‘dementievriendelijke gemeente’ aan bij de lokale afdeling van Alzheimer Nederland zodat het onderwerp op de gemeente agenda blijft staan.

Stijging van mensen met dementie

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In de gemeente Berg en Dal zijn er dan waarschijnlijk 1.300 mensen met dementie en ongeveer 70% van deze mensen woont dan thuis. Ondersteuning voor deze mensen is heel belangrijk, vooral in de beginfase van dementie. We willen en kunnen hierin als gemeente een belangrijke rol spelen.