De gemeente Berg en Dal vindt het belangrijk dat inwoners meedenken, meepraten, meebeslissen over projecten in hun buurt of in de gemeente. Samen maken we onze gemeente namelijk veel mooier. Zeker als we gebruikmaken van elkaars kennis, vaardigheden en creativiteit. Dat doen we nu in steeds meer projecten. Bijvoorbeeld in Beek.

In Beek gaan we een stukje verder

Elk jaar richten we in de gemeente speeltuinen opnieuw in. Omdat speeltoestellen nu eenmaal niet het eeuwige leven hebben. Vroeger bepaalde de gemeente welke speeltoestellen er kwamen. De afgelopen jaren vragen we dat steeds vaker aan de kinderen. Maar in Beek gaan we nog een stukje verder. Daar hebben inwoners zelf het creatieve proces met de kinderen georganiseerd. 

Wat hebben de kinderen gedaan?

Op 16 mei hebben de kinderen in de speeltuin gebrainstormd over hun speelplek. Als eerste hebben ze op een wit vel hun ‘droom’ speeltuintje getekend. Die tekeningen werden aan een waslijn gehangen. Daarna hebben ze samen de themawoorden uit alle droomtekeningen gehaald. Er was een voorselectie van speeltoestellen gemaakt door Yalp speeltoestellen. De kinderen mochten daarna met ‘geld’ (ieder had een stapeltje dat stond voor € 9.000) stemmen op die voorselectie. Met de uitkomsten van de brainstorm gaat Yalp nu een voorstel maken voor de speelplek . 

Meer voorbeelden

Maar we hebben meer voorbeelden van projecten waarbij we samen met inwoners, jong en oud, mooie dingen tot stand brengen. Op ons verzoek is Forte Welzijn bij een andere speelplek in Beek en ook bij twee speelplekken in Groesbeek met kinderen en jongeren in gesprek over nieuwe speelmogelijkheden. En in de Burgemeester Hermsenstraat in Millingen aan de Rijn hebben zich inmiddels ruim 15 inwoners gemeld om mee te denken over de speeltuin daar. Wordt vervolgd!