Bij de gemeente kunnen verenigingen en stichtingen een bijdrage in de kosten aanvragen. Zo’n bijdrage noemen we een subsidie. De gemeente heeft verschillende potjes waaruit ze subsidies kan betalen. Het maximale bedrag dat er in een jaar beschikbaar is voor een subsidie noemen we een subsidieplafond. De gemeente heeft de plafonds voor de welzijnssubsidies voor 2022 vastgesteld*.

De volgende subsidieplafonds gelden voor 2022:

Nadere regelingSubsidieplafond 2022
Amateurkunst€ 103.420,40
Buurtverenigingen€ 405,60
EHBO en AED€ 17.781,35
Groene leefruimte€ 9.147,92
Individueel muziekonderwijs€ 94.256,50
Jeugd- en jongerenwerk€ 16.832,40
Musea€ 49.686,00
Ouderenbonden€ 63.769,92
Overige organisaties€ 8.081,50
Peuteropvang€ 184.872,00
Sportverenigingen€ 273.356,79
Volksfeesten€ 10.038,60
Vrouwenverenigingen€ 1.521,00
Wijkraden€ 4.563,00
Totaal€ 837.732,98

* Met als voorwaarde dat de subsidieplafonds passen in de begroting 2022.

Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen?

Wilt u subsidie aanvragen? Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden van:

  • de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017;
  • de Nadere regelingen, die op de bijbehorende beleidsterreinen van toepassing zijn.

U vindt de subsidieverordening en de Nadere regelingen op onze website www.bergendal.nl. Zoek op ‘subsidiebeleid welzijn’.

Welke regels gelden bij een subsidieaanvraag?

Elke Nadere regeling heeft een eigen subsidieplafond. Als we dit plafond bereiken dan gelden de volgende regels:

  • Aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;
  • Bereiken eerdere subsidieontvangers dit jaar het plafond? Dan verdelen wij het beschikbare bedrag gelijkmatig. Deze verdeling vindt plaats op basis van de Nadere regeling;
  • Is het subsidieplafond bereikt? Dan weigeren wij aanvragen die na 1 september 2021 binnenkomen;
  • Is het subsidieplafond nog niet bereikt? Dan kunnen we subsidieaanvragen die na 1 september 2021 binnenkomen nog opnemen. Deze nemen we in behandeling op volgorde van binnenkomst;
  • Hebben we binnen het subsidieplafond geld beschikbaar voor alle bestaande aanvragen, maar niet voor alle nieuwe aanvragen? Dan behandelen wij de nieuwe aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Subsidie aanvragen voor 1 september 2021

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 1 september 2021. Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de subsidieregels kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.bergendal.nl/subsidiewelzijn  

Vragen?

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Dini Roersch of John Derks via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024 of e-mail naar subsidies@bergendal.nl.