De gemeente, woningbouworganisaties en huurdersverenigingen leggen elk jaar hun afspraken voor het komende jaar vast in de zogenaamde prestatieafspraken. Begin december zijn de prestatieafspraken voor 2022 getekend. Het gaat om woningcorporatie Waardwonen en huurdersvereniging Millingen aan de Rijn, en woningcorporatie Oosterpoort en huurdersvereniging Woonbelang.

Beide corporaties richten zich komend jaar op 3 dezelfde punten: het toevoegen van woningen, het bedienen van alle doelgroepen, en verdere verduurzaming.

Projecten die snel nieuwe woningen opleveren

Het tekort aan (sociale) woningen in de regio Arnhem-Nijmegen is enorm. Dit geldt ook voor onze gemeente. De lijst met plannen is groot, maar veel plannen duren erg lang om uit te voeren. De partijen richten zich daarom eerst op projecten die snel veel betaalbare woningen opleveren. Om de procedures te versnellen neemt de gemeente meer mensen aan.

Bedienen van verschillende doelgroepen

De woningcorporaties hebben veel verschillende doelgroepen. Die verdienen allemaal voldoende aandacht. De woningcorporaties zorgen dat dit op de juiste manier gebeurt. Ze beginnen bijvoorbeeld met jongerencontracten. Dat is een deel van de woningen waar alleen jongeren op kunnen reageren. En met doorstroombeleid. Daarbij wijzen ze nieuwbouw die passend is voor ouderen met voorrang toe aan ouderen.

Verder verduurzamen

Oosterpoort en Waardwonen zetten ook in 2022 stappen op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door woningen beter te isoleren. En door te kijken wat ze kunnen doen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Zoals acties om inwoners te helpen met het vergroenen van hun tuin. Groene tuinen belasten namelijk het riool minder, zijn goed tegen oververhitting bij een hittegolf, en goed voor planten, dieren en de leefbaarheid. Er is daarbij speciale aandacht voor wijken waar wateroverlast een risico is, zoals in Beek en Breedeweg.