Start werkzaamheden Rivier, Zalm en v. Lyndenstraat

Op maandag 17 april is de firma van der Steen gestart met werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Rivierstraat. Hier zullen zij ongeveer 4 weken werken. Daarna gaan zij door op Zalmstraat en daarna de v. Lyndenstraat. Op 1 mei start de firma Infrascoop met de werkzaamheden aan het riool en de rijbaan. Hiervoor wordt gedurende 2 weken de Heerbaan geheel afgesloten en verkeer omgeleid via de Rivierstraat, Rijndijk en Burg. Eijckelhofstraat. Als eerste maken we de aansluiting van het riool van de v. Lyndenstraat op de Heerbaan. Dit duurt 1 week. Daarna maken we de aansluiting van het riool van de Zalmstraat op de Heerbaan. Ook dit zal ongeveer 1 week duren. Tijdens deze afsluiting van de Heerbaan, die dus in totaal 2 weken zal duren zijn alle winkels bereikbaar. Alleen het doorgaande verkeer inclusief de bus wordt omgeleid via de Rivierstraat, Rijndijk en Burg. Eijckelhofstraat. Er worden tijdelijke haltes gemaakt. Daarna zullen alleen de straten waar we werken worden afgesloten. 

Wat gaan we verder doen?

In de Rivierstraat, Zalmstraat en de v. Lyndenstraat vervangen we het riool. Zowel het vuilwater riool als het regenwater riool. Uit controles blijkt dat het riool aan het einde van de levensduur is en moet worden vervangen. We gaan ook in bovengenoemde straten de bestrating vernieuwen. Met uitzondering van het gedeelte van de v. Lyndenstraat vanaf nr. 16 tot en met nr. 50. Bewoners hebben verzocht de oude bestrating terug te brengen. Dit gaan we ook doen. We brengen meer groen aan in de straten en vernieuwen het bestaande groen. Ook maken we de rijbaan smaller. De rijbaan wordt straks in alle 3 de straten 5 m breed. Dat betekent dat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat. We verwachten dat door dit smallere profiel het vrachtverkeer andere routes kiest. Zodat het vrachtverkeer in deze straten verminderd. 

Wat is er gebeurd met de opmerkingen op de inloopavond?

Op 22 juni was er een inloopavond. Inwoners hebben tijdens deze avond allerlei opmerkingen op het ontwerp gemaakt. We hebben deze opmerkingen zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt. Dit aangepaste ontwerp staat onderaan deze pagina. Let op: het ontwerp bestaat uit 5 tekeningen!

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pierre Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-13 14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.

Bekijk de ontwerptekeningen