Wat gaan we doen?

In de Zalmstraat, v. Lyndenstraat en Rivierstraat in Millingen aan de Rijn gaan we het riool vervangen. We maken een riool voor het vuile afvalwater en een riool voor het regenwater. Daarnaast vervangen we de bestrating in de rijbaan en het trottoir. Waar mogelijk leggen we parkeerplaatsen aan. Op locaties waar nu parkeerplaatsen liggen, leggen we ook weer nieuwe parkeerplaatsen aan. Overal komen nieuwe betonstraatstenen en trottoirtegels.

Werkzaamheden nutsbedrijven

De nutsbedrijven gaan in de Rivier-, Zalm- en v. Lyndenstraat oude kabels en leidingen vervangen door nieuwe kabels en leidingen. Deze werkzaamheden starten rond februari/maart 2023. De bedrijven hebben ruim 2 maanden nodig voor hun werk.

Daarna kan een andere aannemer starten met de aanleg van het riool en de nieuwe bestrating. Deze werkzaamheden worden per straat (of gedeelte hiervan) uitgevoerd. 

Maar we gaan eerst een contract opstellen en werktekeningen maken. Pas daarna kan een aannemer starten met de aanleg van het riool en de nieuwe bestrating. Ook voeren we nog een zogenaamde aanbestedingsprocedure uit. In een aanbestedingsprocedure wordt bepaald welke aannemer het werk mag gaan doen.

Wat is er gebeurd met de opmerkingen op de inloopavond?

Op 22 juni was er een inloopavond. Inwoners hebben tijdens deze avond allerlei opmerkingen op het ontwerp gemaakt. We hebben deze opmerkingen zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt. Dit aangepaste ontwerp staat onderaan deze pagina. Let op: het ontwerp bestaat uit 5 tekeningen!

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Pierre Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-13 14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.

Bekijk de ontwerptekeningen