Ruimtelijke plannen beschrijven wat er in een bepaald gebied met de ruimte mag gebeuren en/of welke ontwikkelingen er voorzien zijn. Het bekendste ruimtelijk plan is het bestemmingsplan. Andere vormen van ruimtelijke plannen zijn structuurvisies, voorbereidingsbesluiten, beheerverordeningen, wijzigings- en uitwerkingsplannen en exploitatieplannen.

Hoe kunt u ruimtelijke plannen inzien?

De ruimtelijke plannen van de gemeente Berg en Dal zijn digitaal te raadplegen op:

Het is ook mogelijk om de ruimtelijke plannen in te zien op het gemeentehuis. Dit kan door een afspraak te maken bij het Omgevingsloket van de ODRN.