Met dit artikel willen we u graag informeren over de stand van zaken rond het zonnepark tussen Millingen aan de Rijn en Leuth.

Wat is het plan?

De gemeente, initiatiefnemer Zebra en verschillende andere partijen kijken of er tussen Millingen en Leuth een zonnepark kan komen. Het moet een zonnepark worden met veel nieuwe natuur erbij. Het gaat om ongeveer 50 hectaren zonnepark en 50 hectaren nieuwe natuur.

Goede informatie

Het ontwikkelen van een zonnepark met nieuwe natuur is een erg ingewikkeld proces. Het raakt veel mensen. Daarom willen de partijen die hiermee bezig zijn iedereen goed informeren over dit proces. En over alle stappen die nodig zijn. De betrokken partijen hebben de actuele informatie over het proces en delen die met alle belanghebbenden.

De partijen zijn betrokken zijn bij het zonnepark en de nieuwe natuur zijn initiatiefnemer Zebra, de gemeente, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), ABO Wind en Statkraft.

Waar staan we nu?

De partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het zonnepark hebben een zogenoemde intentieovereenkomst getekend. Daarin staat dat ze gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het zonnepark met de nieuwe natuur.

In het onderzoek kijken ze onder andere naar draagvlak en de mogelijkheid voor inwoners en ondernemers om me te denken en praten. Dat is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Maar ze kijken ook naar de mogelijkheid om de biodiversiteit te verbeteren. Kan het park zorgen voor meer verschillende planten en dieren? En kunnen misschien ook bedreigde planten- en diersoorten terugkeren? Op basis van het onderzoek maken de partijen een ontwerp voor het zonnepark en de nieuwe natuur.

De gemeenteraad beslist

Uiteindelijk moet de gemeenteraad met de resultaten van het onderzoek een beslissing nemen over het zonnepark.

Welke eisen stelt de gemeente?

De gemeente wil dat de nieuwe natuur niet alleen goed is voor planten en dieren. Het moet ook goed zijn voor inwoners en bezoekers. Daarom wil de gemeente dat er hagen en bosjes om het zonnepark komen zodat het zonnepark weinig opvalt. De gemeente wil dat voorbijgangers vooral graslanden en akkers zien met veel bloemen en fruit-, noten- en kastanjebomen. En een heggenlandschap dat er vroeger ook was.

Verder wil de gemeente dat de initiatiefnemer inwoners en andere belanghebbenden nauw betrekt bij alle stappen. Maar ook dat omwonenden moeten mee kunnen profiteren en mee kunnen doen. Als het kan moet de initiatiefnemer zorgen voor fruit of andere landbouwgewassen onder de zonnepanelen. Zebra moet ook ervaringen van betrokkenen/omwonenden bij bestaande parken delen.

Schone energie en biodiversiteit

Wethouder Nelson Verheul ziet zowel het belang van, als het nut voor, de omwonenden: “We hebben twee grote uitdagingen: we hebben een enorme behoefte aan schone energie en met alleen zonnepanelen op daken wekken we te weinig op. Ook zien we een grote afname aan soorten dieren en planten. Bij dit onderzoek bekijken we of we tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van beide problemen. En bovendien een mooier en gevarieerder landschap kunnen terugbrengen zoals men dat vroeger nog zag. Samen met onze inwoners gaan we het gesprek aan of en hoe dat hier kan. Ook Jaap Dirkmaat van VNC is enthousiast: ”Het staat vast dat bij een goede inrichting zoals ons nu voor ogen staat zeker honderden soorten planten en dieren zullen terugkeren naar dit gebied.

Vertraging

Tennet meldde pas geleden dat het Gelderse elektriciteitsnetwerk bijna vol zit. Dit geeft waarschijnlijk vertraging voor het zonnepark tussen Millingen en Leuth. Maar het staat de komst van het zonnepark niet in de weg. Dit geldt ook voor de andere mogelijke zonneparken in Berg en Dal.