Nachtelijke omleidingsroutes tussen 18 en 22 juli 2022

De provincie Gelderland gaat de N840 tussen Beek en Millingen aan de Rijn opknappen. Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022 zijn de eerste werkzaamheden. Vanaf de Thornsche Molen tot aan de Duffeltdijk krijgt de rijbaan een nieuwe deklaag. Deze werkzaamheden gebeuren ’s nachts.

Doorgaand verkeer wordt tussen 20.00 en 06.00 uur omgeleid via de Erlecomseweg, Erlekomsedam en Sint Hubertusweg. Deze omleidingsroute is te smal voor de bus. Door het werk ’s nachts te doen kan de bus overdag blijven rijden.

De fietspaden langs de provinciale weg blijven wel bereikbaar. 

Bomen kappen

Ook gaat de provincie op 20 en 21 juli overdag 10 bomen kappen. Dit doen ze om bij de Thornsche Molen een nieuwe fietsoversteek te kunnen maken. Verkeer wordt om de werkzaamheden heen geleid.

Vanaf 22 augustus rest werkzaamheden

Vanaf 22 augustus 2022 volgt de rest van de werkzaamheden. De provincie organiseert nog een inloopbijeenkomst voor bewoners. Zodra de datum van de bijeenkomst bekend is, communiceert de provincie dit via een advertentie en op www.gelderland.nl/N840.(externe link)

Fietsoversteek Thorensche Molen en bomenkap

Veel fietsers maken gebruik van de oversteek over de N840 bij de Thornsche Molen. De provincie maakt deze oversteek veiliger door voor fietsers een eigen oversteekplek aan te leggen. Hierdoor wordt het auto- en fietsverkeer bij de oprit van de Thornsche Molen  gescheiden.

De nieuwe fietsoversteek komt verder in oostelijke richting te liggen. Ook krijgen fietsers  meer ruimte in de tussenberm. Hiervoor moet de rijbaan worden verbreed. Om hier ruimte voor te maken, gaat de provincie 10 bomen kappen. Dit gebeurt op woensdag 20 en donderdag 21 juli. Verkeer wordt om de werkzaamheden heen geleid.  

Kapvergunning

De gemeente Berg en Dal heeft de provincie toestemming gegeven om de bomen te kappen. Het gaat om bomen die op de plaats staan waar de nieuwe fietsoversteek komt. Of het gaat om bomen die het zicht van het verkeer op de N840 ontnemen. Er komen 10 nieuwe bomen voor in de plaats: 4 lijsterbessen aan de noordzijde van het bestaande fietspad en 6 winterlindes wat westelijker in de bestaande groenstrook.

Fietsoversteek Kapitteldijk

De oversteek op de Kapitteldijk is een belangrijk onderdeel van de schoolfietsroute van Leuth naar Groesbeek via Zyfflich. Ongeveer 70 fietsers maken dagelijks gebruik van deze route. Er is besloten om de situatie voor fietsers te verbeteren door meer opstelruimte te maken. Bij deze nieuwe opstelruimte kunnen fietsers zich haaks op de weg opstellen. Hierdoor is er ook beter zicht op het verkeer uit de richting Leuth. De werkzaamheden starten na de zomervakantie.