Als u niet zelf kunt gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Geef uw volmacht alleen af als u dit zelf wilt en alleen aan iemand die u vertrouwt. Het is verboden om u actief te benaderen met de vraag of u een volmacht af wilt geven, dit wordt ronselen genoemd.

Een kiezer mag, naast zijn eigen stem, twee volmachtstemmen uitbrengen.  De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem(men) alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. U mag geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Onderhandse volmacht

Op de achterkant van de stempas heeft u de mogelijkheid om een machtiging te geven, dit heet een 'onderhandse volmacht'. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die ook in de gemeente Berg en Dal woont.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De kopie van het identiteitsbewijs mag ook op een smartphone of tablet staan.

Let op! We raden u aan om nooit zomaar een kopie van uw legitimatiebewijs te maken. Gebruik hiervoor de KopieID app van de Rijksoverheid(externe link) of schrijf het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • dat de kopie bedoeld is voor het stembureau
  • de datum waarop u de kopie afgeeft
  • streep uw Burgerservicenummer door. In het document, maar ook onderaan de houderspagina in de strooknummers

Toch zelf stemmen na onderhandse volmacht

Als u uiteindelijk toch in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval vraagt u de stempas terug bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u gewoon nog zelf gaan stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen als:

  • degene die u machtigt niet in gemeente Berg en Dal woont (maar wel binnen Nederland) of
  • u nog geen stempas heeft ontvangen en daarop ook niet kunt wachten (stempas wordt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing toegezonden) of
  • u niet beschikt over een geldig (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs

Intrekken schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt uw stempas namelijk ongeldig verklaard. Het volgnummer van uw stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat u zelf de stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal drie volmachten 

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag maximaal 3 volmachten aannemen. Normaal gesproken zijn dit er twee maar in verband met de corona maatregelen is dit verruimd naar drie.

Deze persoon kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat de persoon mag stemmen. 

Kunt u niet zelf tekenen? 

Als u niet zelf een handtekening kunt zetten om een volmacht te verlenen, dan kunt u toch een ander machtigen. In dit geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan. Het formulier hoeft dan niet door u getekend te worden.

Het uitbrengen uw stem kan in zo’n geval door middel van een schriftelijke of een onderhandse volmacht. De gemachtigde heeft wel (een kopie van) uw legitimatiebewijs en uw stempas nodig.