Op woensdag 15 maart 2023 mag u stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dit zijn twee verschillende verkiezingen op dezelfde dag. U mag alleen stemmen met een stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas.

U ontvangt de stempassen de eerste week van maart 2023 met de post.

Voorwaarden Provinciale Statenverkiezing

U krijgt een stempas als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht. 

U ontvangt de stempas van de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. 

Voorwaarden Waterschapsverkiezing

U krijgt een stempas als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft; of
 • een EU-burger bent; of
 • een andere nationaliteit heeft en in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht. 

U ontvangt uw stempas van de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. Voor welk waterschap u een stempas ontvangt, hangt af van uw adres. Op de website Waterschappen(externe link) ziet u in welk waterschap u woont.

Stemmen bij een stembureau

Zo stemt u bij een stembureau:

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna.
 • U gaat in uw eentje een stemhokje in. Heeft u een lichamelijke beperking? Dan mag iemand u helpen in het stemhokje.
 • Maak het vakje rood voor de naam van degene waar u op wilt stemmen. Of laat alle vakjes leeg als u blanco stemt. Schrijf niet op het stembiljet.
 • Heeft u het verkeerde vakje ingevuld? Vraag om een nieuw stembiljet.
 • Vouw het stembiljet dicht en lever het in.

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. 

'Stemmen: hoe werkt dat?'

In onderstaande infographic ziet u hoe het stemmen op 15 maart in zijn werk gaat.