De gemeente Berg en Dal heeft een stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen voor het verduurzamen van hun gebouwen. De stimuleringslening geldt voor zowel bestaande bouw als voor nieuwbouw. Wilt u weten of uw vereniging of stichting voor een stimuleringslening in aanmerking komt? Of welke maatregelen in aanmerkingen komen voor een lening? Kijk dan in de verordening Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties Berg en Dal(externe link).

 

Aanvragen

 1. Controleer of u een vergunning nodig heeft voor een bepaalde maatregel. Vraag een vergunning eerst aan via www.omgevingsloket.nl(externe link).
 2. Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen hoeveel u moet lenen. Uit de offerte moet blijken dat de maatregel voldoet aan de lijst duurzaamheidsmaatregelen.
 3. Vraag de stimuleringslening online aan. Voor deze aanvraag moet u inloggen met eHerkenning. U heeft een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau niveau 2+ of hoger. Lees meer over eHerkenning.
 4. U krijgt van de gemeente een voorlopige toewijzing. Daarin staat hoe u de lening bij de SVn kunt aanvragen. Als de gemeente uw aanvraag afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
 5. Als uw aanvraag compleet is wordt deze door het SVn financieel beoordeeld.
 6. Bij een negatief financieel advies vervalt uw aanvraag. Dit laat de gemeente u per brief weten.
 7. Bij een positief financieel advies ontvangt u van SVn een offerte voor de stimuleringslening.
 8. Onderteken de offerte en stuur deze terug naar SVn.
 9. Na deze stappen laat u de maatregelen uitvoeren.
 10. U moet de originele onbetaalde rekeningen samen met de ingevulde declaratieformulieren mailen naar financien@bergendal.nl. De gemeente zorgt er via Svn voor dat deze rekeningen vanuit uw stimuleringslening worden betaald.
 11. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit bij de SVn. U ontvangt binnen twee maanden een brief van SVn met een overzicht van de totale lening.
 12. Daarna ontvangt u jaarlijks een overzicht van uw krediet en betaalde rente. Dit kunt u ook gebruiken bij het invullen van uw belastingformulier (de betaalde rente is in sommige gevallen aftrekbaar, informeer bij uw belastingadviseur).

Vragen

Voor inhoudelijke vragen over de lening kunt u contact opnemen met Moniek Daggenvoorde van de gemeente Berg en Dal via 14024 of m.daggenvoorde@bergendal.nl

Vragen over lopende aanvragen kunt u stellen aan Doriene Hoogveld van de gemeente Berg en Dal via 14024 of d.hoogveld@bergendal.nl.