Provincie Gelderland heeft verschillende subsidieregelingen voor bedrijven die kampen met de gevolgen van corona. Het gaat om de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. En om monumenten met een publieksfunctie en regionale musea. Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste informatie. Meer informatie over de regelingen en hoe u een aanvraag kunt doen vindt u op de website van de provincie Gelderland

Bedrijven in de sector cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme

Sinds 4 augustus 2020 is er subsidie mogelijk voor bedrijven in de sectoren cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Hieronder vallen bedrijven zoals horeca, dagrecreatie, evenementenbranche of verblijfsrecreatie. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden. Deze subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht

Waarvoor en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen. Hiervoor staat een vast bedrag van € 3500,-. Bij de aanvraag van deze subsidie moet u een kort projectplan inleveren.
  • Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie voor de anderhalvemetersamenleving. Het bedrag hiervoor bedraagt minimaal  € 1000,- en maximaal € 5000,-. Bij de aanvraag moet u een kostenoverzicht voor de maatregelen bijvoegen.

Monumenten met een publieksfunctie en regionale musea

Vanaf 5 augustus 2020 is er subsidie mogelijk voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8000 betalende bezoekers per jaar.

Waarvoor en hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De regeling is een financiële tegemoetkoming in de inkomstenderving door het gedaalde bezoekersaantal naar aanleiding van corona. Aan deze subsidieregeling zijn de volgende bedragen gekoppeld:

  • € 15.000 bij een bezoekersaantal van minimaal 8.000 tot 25.000
  • € 30.000 bij een bezoekersaantal van 25.000 tot 50.000
  • € 50.000 bij een bezoekersaantal van 50.000 tot 100.000
  • € 100.000 bij een bezoekersaantal van 100.000 of meer