Ook in 2023 geeft de gemeente Berg en Dal subsidie aan erfgoedprojecten. Erfgoed is alles wat we voor de volgende generatie moeten bewaren. Dit kunnen gebouwen, boeken, spullen, maar ook feesten en gewoonten zijn. De projecten en activiteiten die subsidie krijgen zijn heel verschillend. En het zijn allemaal initiatieven van lokale organisaties.

Wethouder Erik Weijers is enthousiast: Erfgoed is het geheugen van onze dorpen en inwoners. Het verbindt ons met ons verleden, inspireert ons in het heden en geeft richting aan onze toekomst.

Om welke erfgoedprojecten gaat het?

De volgende projecten krijgen in 2023 subsidie:

  • Bijeenkomsten en een boek van (wijlen) Gerrie Driessen over de bezembinders op de Stekkenberg in Groesbeek;
  • Een onderzoeksrapport en tentoonstelling over een middeleeuwse bewoningskern aan de Rijksstraatweg, op het terrein van het koetshuis van Villa Waalheuvel;
  • Concerten over de evacuatie en terugkeer van Groesbekers in 1944-1945;
  • Een studiedag over Karl Leisner en Titus Brandsma;
  • Maken van een borstbeeld van Karl Leisner in zijn ‘Groesbeekse periode’;
  • Inventarisatie en waardering van cultuurhistorische elementen in de bossen bij het Kraaiendal en Klein America;
  • Een 2de deel van een boek dat per (verdwenen) pand een beeld geeft van het dagelijks leven aan de huidige Ubbergseweg (Nijmegen) en Rijksstraatweg (Ubbergen) door de eeuwen heen;
  • Delen van huis Wylerberg (zie foto; bestaat 100 jaar in 2024) in originele staat terugbrengen.