De gemeenten Berg en Dal, Heumen, Nijmegen en West Maas en Waal en Waterschap Rivierenland hebben samen een subsidie van € 1,3 miljoen gekregen. De subsidie is van het Rijk en bedoeld voor projecten waarmee de regio zich aanpast aan het veranderende klimaat. 

Door klimaatverandering krijgen we vaker extreme regenbuien, langdurige droogte en hitte. 

Bijdrage voor project Breedeweg

Voor de gemeente Berg en Dal betekent deze subsidie een bijdrage van € 785.000,-. Dit bedrag is voor ‘Breedeweg maakt ruimte voor water’. Met dit project pakken we wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan.

Klimaatregio Rijk van Maas en Waal

In de regio Rijk van Maas en Waal werken we samen om de effecten van klimaatverandering te verminderen. We werken samen met 7 gemeenten, provincie, waterschap en 21 andere partijen. We willen samen (en ieder voor zich) werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio in 2035. Kortom. een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.