Bewoners van Berg en Dal kunnen van de gemeente subsidie krijgen om het landschap nog mooier te maken en de natuur te versterken.

Subsidie voor de aanleg van landschapselementen

Inwoners kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van landschapselementen, zoals een heg, een houtwal of een poel. De subsidie gaat niet over het inrichten van een tuin of erf, maar is bestemd voor de aanleg van elementen op grotere percelen.

De subsidieontvanger moet na ontvangst van de subsidie de landschapselementen minimaal tien jaar in stand te houden. De elementen moeten passen in de omgeving en een meerwaarde voor natuur en/of landschap hebben.

Subsidieplafond

De gemeente heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 60.000,-. Dit betekent dat er maximaal € 60.000,-- beschikbaar is voor de aanleg van landschapselementen. Komt het totaal aan toegekende subsidie boven dit bedrag? Dan worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Er komt in 2022 geen subsidie beschikbaar voor projecten die passen binnen het Landschapsontwikkelingsplan 2015-2025.

Meer informatie

Meer informatie over subsidies voor natuur en landschap staat hier. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Vraag dan naar Enneke Tiggeloven of Marcel van den Berg.