Het subsidieplafond voor de subsidieregeling ‘Instandhouding Erfgoed Groesbeek 2015’ is bereikt. Dit betekent dat u in 2021 geen nieuwe subsidie meer kunt aanvragen voor deze regeling. Voor subsidies die al zijn toegekend heeft het geen gevolgen.

De subsidieregeling is bedoeld om eigenaren van gemeentelijke monumenten te steunen bij onderhoudswerkzaamheden die zij uitvoeren.

Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer gebruik maken van de subsidieregeling. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de gemeenteraad de gemeentelijke begroting voor 2022 vaststelt.