Op 15 maart om 21.00 uur sluiten de stemlokalen. Daarna begint het tellen van de stemmen. Van het tellen maken we een zogenaamd proces-verbaal.

U mag komen kijken naar het tellen van de stemmen in een stemlokaal. De voorzitter van een stemlokaal zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Uitslag verkiezingen

Voor het bekendmaken van de uitslag van de verkiezingen controleren we eerst alle processen-verbalen van alle stemlokalen. Dit doen de leden van het gemeentelijk stembureau op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur in het gemeentehuis in Groesbeek. U mag bij deze vergadering aanwezig zijn.

Bij optelfouten of verschillen voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitslagen van beide verkiezingen vast. Deze uitslagen zetten we zo snel mogelijk op onze website. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het stem- of telproces? Dan kunt u bezwaar maken. De bezwaren zetten wij in het proces-verbaal. Het proces-verbaal kunt u op afspraak bekijken. Bel met telefoonnummer 14024 voor het maken van een afspraak.

Wilt u een melding doen over de waterschapsverkiezingen?

Wilt u een melding doen over een mogelijke fout bij de tellingen of de uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Waterschap Rivierenland? De Kiesraad heeft hiervoor een meldingsformulier(externe link) gemaakt.  Heeft u een melding? Vul dan het formulier (externe link)in.