Per 30 september 2021 stoppen de Tozo en de Tonk regeling. Als u vanaf 1 oktober 2021 financiële ondersteuning nodig hebt dan kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De Bbz-regeling is niet nieuw en kunt u ok op dit moment gewoon aanvragen.  Maar van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. 

Zo wordt aanvragen met terugwerkende kracht tot maximaal twee maanden mogelijk. Ook is de vermogenstoets vervallen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van Tozo is, dat u moet aantonen, dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat wil zeggen dat u moet laten zien dat u vanaf januari 2022 weer volledig in uw eigen inkomen kunt voorzien. En dat u laat zien, waarom u dat nu nog niet kunt. Wij vragen u om dit in het kort op papier te zetten. Het is ook essentieel dat uw administratie op orde is, want wij vragen u om bij de aanvraag recente exploitatiecijfers in te leveren.

Hoe vraagt u de tijdelijke BBZ regeling aan? 

Wilt u gebruik maken van deze speciale regeling? Dat kan vanaf 1 oktober 2021 via SOLO, met het online aanvraagfomulier. Dus via dezelfde route als u Tozo heeft aangevraagd.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons. Dit kan telefonisch via 14 024, vraag hierbij naar Anny van Tilburg. Zij werkt op woensdag en donderdag. Als zij er niet is, kunt u vragen of zij u terugbelt. Daarnaast kunt u altijd een e-mail sturen naar bbz@bergendal.nl