Heeft u door corona minder inkomen? En kunt u hierdoor uw huur, hypotheek en/of gas, water- en lichtrekening niet meer betalen? Dan kan de TONK u misschien helpen. Met de TONK ontvangt u 200 euro netto per maand. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 en geldt met terugwerkende kracht.

Voor wie is de TONK?

Voor de TONK gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U heeft tenminste 30% minder inkomen door corona;
 • U krijgt geen andere vergoedingen voor uw woonkosten;
 • U besteedt minstens 37% van uw inkomen aan huur, hypotheek en/of gas water en licht. Met inkomen bedoelen we uw eigen inkomen en het inkomen van een eventuele partner;
 • U heeft niet meer beschikbare geldmiddelen* dan:
  • Alleenstaande: 12.590 euro
  • Alleenstaande met kinderen: 25.180 euro
  • Gehuwden: 25.180 euro

* = beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta);
 • cryptovaluta (zoals bitcoins);
 • de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot.

U ontvangt de TONK voor de maanden dat u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Hoe vraagt u de TONK aan?

 • Lukt het niet om de TONK via onze website aan te vragen? Bel dan 14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur. Wij sturen het formulier dan naar u toe;
 • Is uw aanvraag compleet met alle bewijsstukken inclusief de akkoordverklaring van uw partner? Dan gaan wij zo snel mogelijk met uw aanvraag aan de slag. Is het niet compleet? Dan nemen wij contact met u op.
 • Wij nemen zo snel mogelijk een beslissing over uw aanvraag. Als u recht heeft op de TONK dan betalen wij zo snel mogelijk. Wij betalen de maandelijkse uitkering rond de 10e van de volgende maand.
 • Ontvangt u de TONK en wilt u een wijziging doorgeven? U kunt dit direct online aan ons doorgeven via het formulier 'wijziging doorgeven uitkering TONK'
 • Heeft u onterecht gebruik gemaakt van de TONK? Dan moet u het ontvangen geld terugbetalen. Ook kunnen wij u een boete geven.

Heeft u vragen over de TONK?

Bel ons dan 14024 op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

Heeft u moeite met het invullen van formulieren?

Dan kan de Formulierenbrigade u hiermee helpen. Maak een afspraak op de website van de Formulierenbrigade.