De Tozo-regeling is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het is een tijdelijke uitkering voor zzp'ers en andere ondernemers die tijdelijk minder inkomsten hebben en het zonder deze uitkering financieel niet redden.

Vanaf 1 juli 2021 is de Tozo 5 in werking gegaan:

 • De Tozo 5 kan worden aangevraagd in de periode: 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.
 • Ook inwoners die een TOZO 4 uitkering ontvingen, en die nu aanspraak willen maken op de TOZO 5 uitkering, moeten de TOZO 5 uitkering opnieuw aanvragen.
 • Tozo 5 kan, net als bij Tozo 3 en 4 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Aanvragen ingediend in de maand juli 2021 werken terug tot de 1e van de kalendermaand, dus 1 juli 2021. Aanvragen ingediend vanaf 1 augustus 2021 worden geacht ingediend te zijn op de 1e van de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend (als de aanvrager dit aangeeft).

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 juli nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Hoe vraagt u de Tozo-regeling aan en wat gebeurt er daarna?

 • Vul voor Tozo 5 het online aanvraagformulier in via de website van Solo.
 • Om een aanvraag te doen via de website van Solo moet  u een gebruikersaccount aanmaken op die website. Loopt de website van Solo vast? Probeer het dan later nog eens. Het kan erg druk zijn met aanvragen.
 • Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van ons. Deze brief is een bevestiging dat wij met uw aanvraag bezig zijn. In de brief staat een zaaknummer. Dit zaaknummer moet u gebruiken als u contact met ons heeft.
 • Als uw aanvraag compleet is hoeft u geen bewijsstukken meer in te leveren. Als uw aanvraag niet compleet is, geven wij in de brief aan welke bewijsstukken u nog in moet leveren. Uw aanvraag moet namelijk helemaal compleet zijn. Heeft u alles ingeleverd dan kunt erop vertrouwen dat wij uw aanvraag afhandelen.
 • Is uw aanvraag compleet? Dan nemen wij zo spoedig mogelijk een beslissing. Als u recht heeft op de Tozo 5 dan betalen wij de uitkering zo spoedig mogelijk. Wij betalen de maandelijkse uitkering achteraf rond de 10e van de volgende maand. Op onze website kunt u het maandelijkse betaalschema vinden.
 • Ontvangt u een Tozo-uitkering? Dan kunt u inkomsten en wijzigingen in uw situatie direct online doorgeven. Ga naar de pagina Bijstand, wijziging doorgeven of naar de pagina Bijstand, inkomsten doorgeven. Weet u niet welke inkomsten van uw bedrijf u door moet geven? Via deze link ziet u welke inkomsten meetellen.
 • Onterecht gebruik van de regeling kan een boete opleveren, naast de verplichting om de ontvangen uitkering terug te betalen.

Hoe zat het met eerdere Tozo regelingen?

 • De Tozo 1 kon aangevraagd worden vanaf 1 maart tot en met 31 mei.  Deze bijstandsregeling is voor maximaal 3 maanden. Bij de beoordeling is geen vermogens- of partnertoets.
 • De Tozo 2 liep van 1 juni tot en met 30 september. Tozo 2 hield in tegenstelling tot Tozo 1 wél rekening met het inkomen van een eventuele partner. Het inkomen van de partner werd in mindering gebracht op de Tozo 2 uitkering. Tozo 2 kon u met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 aanvragen voor de periode tot 1 oktober 2020.
 • De Tozo 3 liep van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Alle zzp'ers en ondernemers konden Tozo 3 aanvragen. Zie hiervoor de link onder het kopje 'Hoe vraagt u de Tozo-regeling aan en wat gebeurt er daarna?' U kon Tozo 3 ook voor een kortere periode aanvragen, bijvoorbeeld omdat u in bepaalde maanden wel inkomsten had. U kon het ook later aanvragen, maar niet na 31 maart 2021. Tozo 3 werd niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht toegekend. Dit is anders dan bij Tozo 1 en Tozo 2.
 • De Tozo 4 liep van 1 april tot 1 juli. Vanaf 1 april 2021 konden uitsluitend aanvragen met een aanvraagformulier Tozo 4 worden ingediend.

Brede dienstverlening aan ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer, heeft u ook de komende periode geen inkomsten  en bent u afhankelijk van een Tozo-uitkering? Dan adviseren wij u om u breed te  oriënteren op andere bedrijfsactiviteiten of de arbeidsmarkt. De gemeente biedt onder andere coaching, advies en bij- of omscholing aan. Wat we allemaal voor u kunnen doen ziet u hier.

Inkomstenbelasting/jaaropgave 2020

 • Moet ik belasting betalen over de Tozo-inkomensondersteuning?
  De Tozo-uitkering die u op uw rekening krijgt is een nettobedrag. Daar gaat dus niets meer vanaf.
  Maar, deze uitkering telt voor de belasting wel als inkomen. Heeft u in 2020 Tozo gekregen? Dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2021 een jaaropgave van de gemeente. Deze moet u meenemen in uw aangifte voor de inkomstenbelasting over 2020. Het kan zijn dat u extra belasting moet betalen of juist geld terugkrijgt.
 • Mijn partner heeft ook een jaaropgave 2020 gekregen. Waarom?
  Uw partner heeft voor de belasting recht op de helft van de uitkering. Daarom kreeg u elk een eigen jaaropgave.
 • Het bedrag van de jaaropgave(s) is hoger dan de Tozo-uitkering. Klopt dat wel?
  Ja, dat klopt. Uw Tozo-uitkering is een nettobedrag. Op de jaaropgave staat het brutobedrag. Het verschil is de belasting die de gemeente voor u heeft afgedragen. Bij uw belastingaangifte heeft u het brutobedrag en de loonheffing nodig, zoals dat op de jaaropgave vermeld staat
 • Waar moet ik de Tozo-uitkering invullen bij mijn aangifte inkomstenbelasting?
  De Tozo-uitkering is geen omzet uit onderneming. U moet de uitkering daarom apart opgeven.
  Doet u digitaal aangifte via de site van de Belastingdienst? Vink dan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ het vakje ‘Uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’ aan. Uit de lijst die dan volgt kiest u ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte van uw uitkering en de ingehouden loonheffing invullen. Gebruik hiervoor de bedragen op uw jaaropgave.

U kunt op de website van de Rijksoverheid meer informatie vinden over uw jaaropgave.

Vragen?

Vragen over de Tozo kunt u mailen naar bbz@bergendal.nl. Heeft u als ondernemer een andere vraag? Bel dan naar 14024, onze medewerkers telefonie verbinden u naar de juiste medewerker.