Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen bij verkiezingen, ook mensen met dementie. Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat.

Alzheimer Nederland heeft een filmpje gemaakt om mensen met dementie te helpen met stemmen.

Ga naar film Stemmen met dementie

De belangrijkste tips:

  • Ga op een rustig tijdstip stemmen.
  • Heeft u hulp nodig bij het stemmen? Dan kun je buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan.
  • Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan moet u dat vooraf regelen.

Mobiel stembureau

De gemeente gaat op 15 maart met de mobiele stembus langs bij verschillende verzorgingshuizen. De bewoners krijgen zo de kans om in hun eigen omgeving hun stem uit te brengen. De gemeente zorgt voor een rustige omgeving met weinig prikkels waarin inwoners kunnen stemmen.

Verkiezingen op 15 maart

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. In de gemeente Berg en Dal zijn er 23 stemlokalen waar u kunt stemmen.

Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in uw provincie en bij het waterschap.