De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde digitaal op 20 mei 2021. Hier vertellen we wat meer over de meest besproken onderwerpen die op de agenda stonden.

Raad wil graag verder met de burgemeester

Maar eerst een feestelijk nieuwtje. De gemeenteraad heeft besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te bevelen voor herbenoeming. De vice voorzitter van de gemeenteraad, Mechteld ten Doesschate, maakte dit tijdens de raadsvergadering bekend. “De leiding is bij deze burgemeester in goede handen. Hij raakt de goede snaar bij inwoners; bij droevige momenten maar ook bij feestelijkheden. Wij kunnen hem met een gerust hart aanbevelen voor herbenoeming”, zei Ten Doesschate. Een definitief besluit (het wordt een Koninklijk Besluit) volgt na de zomer. 

Locatie Reomie in Ooij wordt woongebied: maximaal 250 woningen er bij

De gemeente wil het Reomieterrein in Ooij herontwikkelen. Het plan is om maximaal 250 woningen te bouwen. De raad ging akkoord met het voorstel, maar wel met een wijziging in de voorwaarden: er hoeft van de raad op deze locatie geen Toeristisch Overstappunt (TOP) te komen. Er zijn andere plekken in de gemeente waar dit kan. De ontwikkelaar kan het plan nu verder uitwerken. De PvdA verzocht het college om met de raad in discussie te gaan over de gevolgen van dit plan voor woningbouw op de locatie Emmastraat in Ooij. De raad ging hierin mee met een ruime meerderheid.

Bijgebouwtje aan de Zeelandsestraat 65, maar wel onder voorwaarden

De eigenaar van de woning aan de Zeelandsestraat 65 in Millingen aan de Rijn wil een bijgebouw bouwen op het voorterrein bij zijn woning. Om dit mogelijk te maken moet er van het huidige bestemmingsplan worden afgeweken. Het college had een verzoek hierover twee keer afgewezen. De eigenaar stapte daarom naar de raad om het verzoek te beoordelen. De raad heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het verzoek, maar dan wel onder voorwaarden. Een amendement hierover van het CDA werd aangenomen.

Moties vreemd aan de orde

Tot slot werden er nog twee moties aangenomen. GJS en Voor Berg en Dal dienden een motie in om nog eens te kijken naar de duurzaamheidsopgave van de gemeente en daarin scheepvaart niet mee te nemen. Die sector heeft namelijk een eigen doelstelling. De laatste motie van de avond kwam van alle lokale partijen in de raad. Zij willen dat bij het toewijzen van woningen, rekening wordt gehouden met inwoners die in de gemeente willen blijven wonen. Zij moeten een hogere slagingspercentage krijgen. Dit kan via de regionale huisvestingsverordening geregeld worden. 

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Bestemmingsplan “Transformatie locatie Schreven, Groesbeek” vastgesteld;
  • Bestemmingsplan  “Hoge Horst 47a, Groesbeek” vastgesteld;
  • Ingestemd met het eindbod van de RES 1.0 Arnhem/Nijmegen;
  • Ontheffing verleend aan wethouder Verheul van het woonplaatsvereiste.

Het voorstel over de 3e fase van de herontwikkeling van de Schoollocatie in Millingen van de agenda gehaald. Een meerderheid van de raad wil dit eerst bespreken in een carrouselvergadering.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 17 juni 2021.