De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 21 oktober 2021. Deze vergadering sprak de raad onder andere over De Mallemolen en de afkoppelsubsidie. 

Voordat het eerste debat begon bracht burgemeester Mark Slinkman het Poëziepad onder de aandacht. Het Poëziepad Berg en Dal is  2e geworden bij de Loopaward 2021. Het pad is een mooi voorbeeld van een inwonersinitiatief met impact. Het poëziepad is route van 7 kilometer door de natuur en wijken van het dorp Berg en Dal. Start- en eindpunt is aan de Molenbosweg 17. De raadsleden kregen een flyer en een brief met informatie over het pad.

Toekomst voor De Mallemolen

De raad heeft in juli gesproken over de bibliotheek, het Agora-onderwijs en De Mallemolen. De raad heeft toen besloten dat er een duidelijke en gedragen visie voor De Mallemolen moet komen. De onzekerheid over De Mallemolen duurt al bijna 10 jaar. De raad wilde niet dat dit nog langer duurde. In de toekomstvisie kiest de gemeente voor een oplossing voor zeker 15 jaar of langer. Deze zogeheten ‘revitalisatie’ kost tussen de 4,6  en 5,7 miljoen euro. De raad hoefde nu geen besluit te nemen over dit bedrag. Nu is eerst gevraagd om de visie vast te stellen. En om een krediet van € 155.000,-  voor de architect- en adviseurskosten. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel. Als de plannen zijn uitgewerkt komt het onderwerp komt  in het voorjaar van 2022 terug in de raad. 

Hulp bij het afkoppelen van hemelwater

De raad sprak ook over de subsidieregeling voor afkoppelen. Regenwater komt nu vaak met vies rioolwater terecht bij de waterzuivering. Dat is zonde. Het regenwater kan beter in de bodem zakken. Met afkoppelen zorg je ervoor dat regenwater niet langer in het riool terecht komt. De gemeente is  bezig met het afkoppelen. Zo legt de gemeente vaak gescheiden riolen aan. Een vieswaterriool dat naar de waterzuivering gaat en een hemelwaterriool dat zorgt dat het regenwater in de bodem kan zakken. Maar ook voor inwoners zijn er mogelijkheden. Met de afkoppelsubsidieregeling kunnen inwoners de daken van hun woning of bedrijf afkoppelen van de riolering. Zij krijgen daarbij hulp van een afkoppelcoach.

Bij dit voorstel dienden GVP, Sociaal Groesbeek en VOLG samen een amendement (wijziging op het voorstel) in. Het subsidiebedrag dat een huishouden maximaal kan ontvangen is verlaagd van 2.000 naar 500 euro. Zo kunnen meer huishoudens gebruik  maken van de regeling. Het totaal beschikbare bedrag voor de regeling is € 60.000,- per jaar tot en met 2025. De raad nam het amendement  met een ruime meerderheid aan: 16 voor en 6 tegen. Meer informatie over deze regeling volgt snel.

Overige genomen besluiten

Tijdens de vergadering nam de raad verder de volgende besluiten :

  • Bestemmingsplan Winkel- en woonontwikkeling Spoorlaan fase 2, Groesbeek vastgesteld;
  • Akkoord gegaan met het uittreden van de gemeente West Maas en Waal uit de MARN;
  • Verstedelijkingsconcept Groene Metropool vastgesteld. 

Meer zien en lezen?

U kunt de raadsvergadering per agendapunt terugkijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Wilt u de laatste informatie over de gemeenteraad? Volg ze dan op Twitter, Facebook en Instagram.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 4 november; dan wordt de begroting besproken .