De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 12 en 19 mei 2022. Hieronder leest u een kort verslag van beide vergaderingen.

Raadsvergadering van 12 mei 2022

Petitie

Op donderdag 12 mei was de eerste normale raadsvergadering in deze raadsperiode. Voordat de vergadering begon bood inwoner Anke Janssen namens Nederlandse en Duitse omwonenden van het Lagewald in Groesbeek een petitie aan. De omwonenden zijn tegen de komst van een zonnepark op die locatie. Ze hebben aangegeven dat met de komst van een zonnepark, vruchtbare landbouwgrond verloren gaat. De petitie heeft inmiddels meer dan 800 handtekeningen.

Debat

Op de agenda stonden twee debatstukken. Bij het vaststellen van de agenda werd op initiatief van GroenLinks besloten om één van deze stukken, het voorstel over de coördinatieregeling voor zonnepark Leuth/Millingen, van de agenda te halen. Het onderwerp wordt voor de zomer opnieuw geagendeerd. Het tweede voorstel ging over de fiets-voetveer tussen Bemmel/Ooij. Dit stuk is de afgelopen maanden al vaker van de agenda gehaald. Dit keer werd het onderwerp wél besproken. VVD diende samen met Kernachtig Groesbeen en LOKAAL! een amendement in. Het college is gevraagd om met een nieuw voorstel te komen. Een meerderheid van de raad steunde dit amendement.

Overige genomen besluiten op 12 mei

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Participatieplan ‘Toekomst polder Biesterveld’ vastgesteld;
  • Transitievisie Warmte vastgesteld;
  • Mobiliteitsvisie (breedte fietspaden) aangepast;

Raadsvergadering 19 mei 2022

Koninklijke Onderscheiding

Een week later was er een feestelijke raadsvergadering. Jos Peters (73) uit Beek kreeg uit handen van burgemeester Mark Slinkman een Koninklijke Onderscheiding en een gedenkpenning na 20 jaar raadslidmaatschap. Hij was sinds 2002 raadslid; eerst voor CDA in Ubbergen en daarna Ubbergen Anders (later wijzigde de naam van deze fractie naar Voor Berg en Dal en nu LOKAAL!).

Twee petities

Daarna werden er twee petities aangeboden. De meiden van SVO Korfbal D1 dienden een petitie in voor een nieuwe sporthal in Ooij. Zij willen dichter bij huis kunnen sporten. De petitie is meer dan 1100 keer ondertekend. De heer Van den Ende diende een petitie in om aandacht te vragen voor de (vergunningen van) horeca-activiteiten van het Wijnbouwcentrum. En de overlast die wordt ervaren vanwege die activiteiten.

Wisselingen

In de vergadering werd het collegeplan 2022-2026 besproken en zijn de nieuwe wethouders benoemd. Irma van de Scheur en Erik Weijers (Kernachtig Groesbeek) en Ria Barber en Alex ten Westeneind (LOKAAL!) vormen samen met burgemeester Slinkman het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Berg en Dal. Van oud-wethouders Sylvia Fleuren (CDA), Annelies Visser (LOKAAL!) en Nelson Verheul (GroenLinks) werd afscheid genomen. Sylvia en Annelies keren terug in de raad.

Door de benoeming van de wethouders, kwamen er vacatures vrij in de gemeenteraad. Die worden ingevuld door Hennie Eikholt en Sonja Postema (Kernachtig Groesbeek) en Miengske Borremans en Geert Ubbink (LOKAAL!).

Tot slot werd er nog afscheid genomen van Marjan Verdijk (GroenLinks). Na twee jaar raadslidmaatschap gaat zij verder als carrousellid. Zij kreeg ook een gedenkpenning. Naast haar werden nog 18 andere carrouselleden benoemd. De carrousel is een commissie waarin diverse raadstukken worden voorbesproken. De lijst met alle raads- en carrouselleden staat op https://bergendal.raadsinformatie.nl/leden

Meer zien en lezen?

U kunt de raadsvergadering terugkijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de vergaderstukken. Die zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor ‘Berg en Dal’. Volg de gemeenteraad via Twitter, Facebook en Instagram.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 23 juni 2022.