De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde 30 september 2021. Het was de eerste vergadering na de vakantie en ook ditmaal mocht er in het gemeentehuis worden vergaderd. Deze vergadering stond in het teken van de bibliotheek en veel afscheid.

Een knuffel voor onze burgervader

Voordat het eerste en enige debat van de avond begon, werd burgemeester Mark Slinkman toegesproken door Mechteld ten Doesschate. Slinkman is in de zomer herbenoemd tot burgemeester en inmiddels begonnen aan zijn tweede ambtstermijn. Ten Doesschate: “U bent crisisbestendig en staat uw mannetje. De rol van burgervader ligt u goed”. Maar er zijn nog genoeg uitdagingen de komende 6 jaar. Daarom kreeg de burgemeester een zogeheten “Sorgenfresser”. Dat is een knuffel, die de zorgen opeet. “Misschien biedt die enige soelaas”, zei Ten Doesschate. 

Geen bezuiniging op de bieb

De openbare bibliotheek Gelderland-Zuid moet op de vestigingen in onze gemeente dit jaar € 50.000,- bezuinigen. De uitwerking van deze opdracht heeft meer tijd nodig. Er wordt op dit moment gekeken naar de opties voor de huisvesting van de bieb. Om de bibliotheek en het college extra tijd te geven om de plannen uit te werken, werd voorgesteld om de bezuiniging voor dit jaar te schrappen. Het voorstel kwam uit de koker van PvdA. Raadsleden kunnen zelf een voorstel doen aan de raad voor nieuw beleid of een aanpassing van kaders; dat heet een initiatiefvoorstel. In Berg en Dal was deze mogelijkheid nog niet eerder gebruikt. De raad ging unaniem akkoord met het initiatiefvoorstel. Voor 2022 blijft nog een bezuiniging van € 75.000,- staan.

Afscheid van de bode en de raadsadviseur

Aan het eind van de vergadering nam de raad afscheid van twee personen: Stef van de Poll en Esther Jonkman. Stef was al met pensioen, maar de raad heeft vanwege het digitaal vergaderen niet echt afscheid van hem kunnen nemen. Daarom is afgesproken om tijdens de eerstvolgende mogelijkheid alsnog fysiek afscheid te nemen. Stef trok tijdens de raad op 30 september voor de laatste keer zijn  bodepak aan. Aan het einde van de vergadering werd hij toegesproken door mevrouw Ten Doesschate. 

Raadsadviseur Esther Jonkman nam na 5,5 jaar afscheid van de raad. Zij is toegesproken door mevrouw Vorderman (namens de Werkgeverscommissie) en burgemeester Slinkman. Vorderman: “Je bent een enorm organisatietalent en harde werker. De raad kijkt terug op een hele fijne periode met jou. Wij wensen jou heel veel succes in jouw nieuwe functie”. 

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Verordening op de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Berg en Dal 2022;
  • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Berg en Dal 2022;
  • Erfgoedverordening Berg en Dal 2021;
  • Bestemmingsplan Koningin Wilhelminaweg 6, Groesbeek;
  • Bestemmingsplan Jonkmanshof Ooij;
  • Splitsen van kavel op bedrijventerrein De Mies en doortrekken van De Ren.

Het voorstel over de subsidieverordening voor het afkoppelen van hemelwater is van de agenda gehaald en komt terug in de eerstvolgende carrouselvergadering.

Meer zien en lezen?

U kunt de raadsvergadering per agendapunt terugkijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor 'Berg en Dal'.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter, Facebook en Instagram te zoeken op 'Gemeenteraad Berg en Dal'.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 21 oktober 2021.