De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde 15 juli 2021. Het was voor het eerst in 1,5 jaar dat er een raadsvergadering in het gemeentehuis was. In de laatste vergadering voor de vakantie werd gedebatteerd over de toekomst van De Mallemolen en het Agora-onderwijs.

“Kinderen in coronatijd” en de actualiteit

Voordat dat debat begon vertelde burgemeester Mark Slinkman met trots over het boek “Kinderen in coronatijd”. Schoolkinderen in de gemeente Berg en Dal hebben hun herinneringen en ervaringen aan de coronatijd op papier gezet. Zij hebben dit gedaan na een oproep van de burgemeester. Van al deze verhalen (het zijn er meer dan 100) is een boek gemaakt. Ieder raadslid kreeg een exemplaar. Ook stond de burgemeester stil bij het overlijden van Peter R. de Vries, omdat de moord de belangrijkste waarden van onze democratie aantast.

De toekomst van De Mallemolen: na de zomer verder praten

Montessori en Werkenrode werken al jaren samen vanuit het Montessori-gebouw. Door de groei van het onderwijs is er te weinig ruimte. Het souterrain van De Mallemolen is ook niet meer geschikt voor onderwijs, omdat daar te weinig daglicht is. Er liggen plannen om de bieb te verhuizen naar het gemeentehuis, zodat er in De Mallemolen meer plek is voor onderwijs. Fracties hebben aangegeven dat er eerst een duidelijke en gedragen visie moet komen voor De Mallemolen, voordat er wordt besloten over de bieb. De raad is daarom unaniem akkoord gegaan met een amendement (wijziging op het voorstel). Het college is verzocht om uiterlijk in oktober met een toekomstvisie voor de Mallemolen te komen en (als tijdelijke oplossing) beperkte aanpassingen uit te voeren aan De Mallemolen voor het Agora-onderwijs. Dat kost € 40.000,-. Voor deze visie wordt ook nog gesproken met het beheer en gebruikers van De Mallemolen.

Een nieuwe griffier

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en heeft de leiding over de medewerkers op de griffie. De huidige griffier, Jan van Workum, gaat per 1 januari 2022 met pensioen. Om die reden is er een vacature uitgezet voor een nieuwe griffier. Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is Göran Winters (47) uit Zutphen voorgedragen om aangewezen te worden als de nieuwe griffier van Berg en Dal. De raad ging hiermee akkoord. Göran sprak de raad na het besluit nog kort toe: “Ik ben heel blij om griffier te gaan worden van de gemeente Berg en Dal en ik heb er zin in om aan de slag te gaan. Ik zie uit naar een goede samenwerking”. Göran begint per 1 november 2021.

Een bedankje aan de bode

Tot slot werd John Derks nog in het zonnetje gezet. John was gemeentebode, maar heeft een nieuwe functie binnen de gemeente gekregen. Zeker in coronatijd (en alle digitale trucs die nodig waren om de vergaderingen door te laten gaan) is John een steunpilaar geweest. Hij kreeg daarom uit handen van de burgemeester een bos bloemen en een pakket met lokale producten. Voor de twee nieuwe bodes, Bob Klaren en Mautesym Aljerf, was het de eerste raadsvergadering.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling jaarstukken 2020, Voorjaarsnota 2021 en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022;
  • Wijziging legesverordening Berg en Dal 2021;
  • Geactualiseerde grondexploitaties 2021.

Meer zien en lezen?

U kunt de raadsvergadering per agendapunt terugkijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Klik in de kalender op de vergadering. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link) te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 30 september 2021.

De gemeenteraad van Berg en Dal wenst u een fijne zomervakantie!