De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 16 december voor de laatste keer in 2021 digitaal via MS Teams.

Nieuwbouw op locatie Dekkerwald

Het meest besproken onderwerp van de avond was de herontwikkeling van de locatie Dekkerswald in Groesbeek. ZZG wil van instellingenterrein Dekkerswald een groene en zorgzame buurt maken. Dit wordt het ‘Plan Transformatie Dekkerswald’ genoemd. De raad werd voorgesteld om akkoord te gaan met de voorwaarden voor dit plan. Die gaan onder andere over voorzieningen, parkeren, het aantal woningen, duurzaamheid en de natuur. De fracties hadden op dit voorstel 7 amendementen (wijzigingen op het voorstel) ingediend. Amendementen van D66, GroenLinks, Sociaal Groesbeek, VOLG en de GVP zijn aangenomen. Daardoor zijn er wijzigingen aangebracht in de voorwaarden over natuurwaarden, woningbouwaantallen, woningtoewijzing, monumentale panden en de omvang van het plan.

Borstvoeding

GroenLinks wil dat de gemeente op de lijst van ‘Borstvoedingsvriendelijke gemeente’ van het Voedingscentrum komt. Maar ook dat andere bedrijven worden aangemoedigd om zich aan te melden als borstvoedingsvriendelijke locatie. Wie op deze lijst staat, krijgt een sticker. Zo weten moeders dat zij op de locatie met zo’n sticker, welkom zijn om hun kind de borst te geven. De fractie diende daarom een motie (verzoek aan het college) in. Deze motie werd in de raad van november al ingediend en toen staakten de stemmen (10 voor en 10 tegen). Dat gebeurde deze raadsvergadering weer (11 voor en 11 tegen). In de Gemeentewet staat dat de motie dan is verworpen.

Vuurwerk, fiets-voetveer en het kruispunt Boersteeg/Reestraat

Tegen het einde van de vergadering werden er nog drie moties besproken. GroenLinks diende een motie in om via een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een algeheel afsteekverbod van consumentenvuurwerk in te stellen. De fractie ziet in plaats daarvan liever een duurzamere professionele vuurwerkshow in het hart van de kernen. Deze motie haalde geen meerderheid. De raad wil het landelijke beleid volgen.

Ook een motie van het CDA om een veerboot voor de verbinding tussen Bemmel en Ooij te huren haalde het niet. Dit onderwerp is eerder in december al in de carrouselvergadering besproken. Toen is besloten het voorstel terug te geven aan het college.

VVD diende een motie in om de verkeersveiligheid op het kruispunt Boersteeg/Reestraat in Groesbeek-De Horst te verbeteren. De motie is aangehouden. Wethouder Sylvia Fleuren gaf aan eerst naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden te willen kijken. Het college komt hier nog bij de raad op terug.

Afscheid van de griffier

Het was de laatste raadsvergadering van griffier Jan van Workum. Na jarenlange inzet gaat Jan met welverdiend pensioen. “Ik vond het eer om u te dienen”, zei Jan. Omdat dit een digitale vergadering was, is het afscheid van Jan verzet naar maart 2022. Tijdens het afscheid van de oude raad na de verkiezingen, hopen wij op een leuke manier afscheid van Jan te kunnen nemen.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Beleidsnotitie ‘Doelen en ambities meldingen openbare ruimte’ vastgesteld;
  • Deelname aan de opgaven van Regionale Agenda 2022;
  • Akkoord met zienswijze op Kaderbrief 2023 GGD;
  • Verordening BIZ Groesbeek-centrum 2022-2026 vastgesteld;
  • Najaarsnota Berg en Dal 2021 vastgesteld;
  • Belastingverordeningen Berg en Dal 2022 vastgesteld;
  • R. Wildeman aangewezen als plaatsvervangend griffier en D. van Loon benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie;
  • Beleidsplan minima en schuldhulpverlening 2021-2025 vastgesteld;
  • Wijziging in de MGR vastgesteld (amendement GVP, Sociaal Groesbeek en VOLG aangenomen).

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. U kunt ons ook volgen via Twitter, Facebook en Instagram.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 10 februari 2022.