De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 25 mei 2023. Hieronder vertellen we wat meer over één van de onderwerpen die in de vergadering zijn besproken.

Goede toekomst voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

In Groesbeek worden sinds oktober vorig jaar, zo`n 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) opgevangen. Zij zijn leerplichtig en moeten onderwijs volgen. Iets meer dan de helft van de AMV-ers heeft sinds april les op het Merlet College in Cuijk, tot aan september. Hier zitten voor Berg en Dal kosten aan. Voor de overige 21 jongeren komt geen plek bij het Merlet College. Deze jongeren zijn op de wachtlijst geplaatst van het Pontem College in Nijmegen. De gemeente Nijmegen is bezig met het ontwikkelen van dagbesteding met onderwijs voor alle kinderen op de wachtlijst van het Pontem College. De gemeente Nijmegen organiseert, maar vraagt Berg en Dal wel om bij te dragen in de kosten hiervan.

Tot slot organiseert Berg en Dal zelf ook dagbesteding voor de 50 jongeren. Het college stelde de raad voor om dit jaar in totaal € 312.000,- beschikbaar te stellen voor dagbesteding en onderwijs. Hiermee krijgen de jongeren kans op een goede toekomst. De raad ging akkoord met het voorstel.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Bestemmingsplan Koningin Wilhelminaweg 4 Groesbeek vastgesteld;
  • Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vijverhof Berg en Dal vastgesteld;
  • Jan van Loon (PvdA) is toegelaten als tijdelijk raadslid (16 weken) ter vervanging van Lesley Albers.

Er stonden nog 4 moties op de agenda. Deze zijn, mede door de beantwoording van het college op de moties, allemaal ingetrokken.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken, zoals de moties en amendementen. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam “bergendal”. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei “burger”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 22 juni 2023.